Publication detail

Universal and adjustable filter with current followers, transconductance amplifiers and minimal number of components

JEŘÁBEK, J. VRBA, K. JELÍNEK, M.

Original Title

Univerzální a řiditelný filtr s proudovými sledovači, transkonduktančními zesilovači a minimálním počtem komponent

Czech Title

Univerzální a řiditelný filtr s proudovými sledovači, transkonduktančními zesilovači a minimálním počtem komponent

English Title

Universal and adjustable filter with current followers, transconductance amplifiers and minimal number of components

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V článku je prezentováno zapojení univerzálního kmitočtového filtru s dvěma dvouvýstupovými proudovými sledovači (DO-CF), dvěma dvouvýstupovými transkonduktančními zesilovači (BOTA) a dvěma pasivními prvky. Filtr je přeladitelný, typu jeden vstup - více výstupů (SIMO) a disponuje nízkoimpedančním vstupním uzlem a vysokoimpedančními výstupy. V článku jsou prezentovány výsledky simulací s behaviorálním modelem prvku UCC-N1B 0520 a také výsledky měření se stejným prvkem, které potvrzují dobré vlastnosti navrženého filtru.

Czech abstract

V článku je prezentováno zapojení univerzálního kmitočtového filtru s dvěma dvouvýstupovými proudovými sledovači (DO-CF), dvěma dvouvýstupovými transkonduktančními zesilovači (BOTA) a dvěma pasivními prvky. Filtr je přeladitelný, typu jeden vstup - více výstupů (SIMO) a disponuje nízkoimpedančním vstupním uzlem a vysokoimpedančními výstupy. V článku jsou prezentovány výsledky simulací s behaviorálním modelem prvku UCC-N1B 0520 a také výsledky měření se stejným prvkem, které potvrzují dobré vlastnosti navrženého filtru.

English abstract

Solution of the frequency filter with two dual-output current followers (DO-CF), two dual-output transconductance amplifiers (BOTA) and two passive elements are presented in this paper. Filter is tunable and of the single-input - multiple output (SIMO) and it has low-impedance input node and high-impedance outputs. Simulation results with behavioral model of the UCC-N1B 0520 and also measurement results with the same element are also included and it proves good features of the designed filter.

Keywords

DO-CF, BOTA, universal filter, current mode, SIMO filter

RIV year

2010

Released

02.07.2010

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT48101,
 author="Jan {Jeřábek} and Kamil {Vrba} and Mojmír {Jelínek}",
 title="Univerzální a řiditelný filtr s proudovými sledovači, transkonduktančními zesilovači a minimálním počtem komponent",
 annote="V článku je prezentováno zapojení univerzálního kmitočtového filtru s dvěma dvouvýstupovými proudovými sledovači (DO-CF), dvěma dvouvýstupovými transkonduktančními zesilovači (BOTA) a dvěma pasivními prvky. Filtr je přeladitelný, typu jeden vstup - více výstupů (SIMO) a disponuje nízkoimpedančním vstupním uzlem a vysokoimpedančními výstupy. V článku jsou prezentovány výsledky simulací s behaviorálním modelem prvku UCC-N1B 0520 a také výsledky měření se stejným prvkem, které potvrzují dobré vlastnosti navrženého filtru.",
 chapter="48101",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="46",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="july",
 pages="1--5",
 type="journal article"
}