Publication detail

Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie

PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. OPRAVIL, T. KUBÁTOVÁ, D. HAVLICA, J.

Original Title

Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie

Czech Title

Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie

Language

cs

Original Abstract

V této práci je věnována pozornost průběhu tepelného rozkladu jednoho z technologicky nejvýznamnějších jílových minerálů - kaolinitu. Kinetika dehydroxylace byla studována neizotermní metodou s použitím experimentální techniky označované jako žárová mikroskopie. S ohledem na získanou závislost stupně přeměny na čase se jako pravděpodobným řídícím procesem dehydroxylace, za podmínek stanovení, jeví ustálená difúze vrstvou produktu - D3. Hodnoty efektivní aktivační energie dehydroxylace kaolinitu a frekvenčního faktoru byly stanoveny na 351,83 kJ.mol-1 a 4,58E21 s-1.

Czech abstract

V této práci je věnována pozornost průběhu tepelného rozkladu jednoho z technologicky nejvýznamnějších jílových minerálů - kaolinitu. Kinetika dehydroxylace byla studována neizotermní metodou s použitím experimentální techniky označované jako žárová mikroskopie. S ohledem na získanou závislost stupně přeměny na čase se jako pravděpodobným řídícím procesem dehydroxylace, za podmínek stanovení, jeví ustálená difúze vrstvou produktu - D3. Hodnoty efektivní aktivační energie dehydroxylace kaolinitu a frekvenčního faktoru byly stanoveny na 351,83 kJ.mol-1 a 4,58E21 s-1.

Documents

BibTex


@article{BUT48069,
 author="Petr {Ptáček} and František {Šoukal} and Tomáš {Opravil} and Dana {Kubátová} and Jaromír {Havlica}",
 title="Studium procesu dehydroxylace kaolinitu s využitím žárové mikroskopie",
 annote="V této práci je věnována pozornost průběhu tepelného rozkladu jednoho z technologicky nejvýznamnějších jílových minerálů - kaolinitu. Kinetika dehydroxylace byla studována neizotermní metodou s použitím experimentální techniky označované jako žárová mikroskopie. S ohledem na získanou závislost stupně přeměny na čase se jako pravděpodobným řídícím procesem dehydroxylace, za podmínek stanovení, jeví ustálená difúze vrstvou produktu - D3. Hodnoty efektivní aktivační energie dehydroxylace kaolinitu a frekvenčního faktoru byly stanoveny na 351,83 kJ.mol-1 a 4,58E21 s-1.",
 address="Silikátový svaz",
 chapter="48069",
 institution="Silikátový svaz",
 journal="Keramický zpravodaj",
 number="1",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="january",
 pages="12--15",
 publisher="Silikátový svaz",
 type="journal article - other"
}