Publication detail

Analysis of Experimental GPS - RTK Measurements.

BUREŠ, J.

Original Title

Analýza experimentálních měření GPS - RTK.

Czech Title

Analýza experimentálních měření GPS - RTK.

English Title

Analysis of Experimental GPS - RTK Measurements.

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Principy metod měření GPS - RTK v reálném čase použitelných v síti permanentních stanic CZEPOS. Předmětem článku jsou výsledky analýz rozsáhlých kontinuálních experimentálních měření GPS - RTK. Uvedeny jsou výsledky analýz vlivu způsobu příjmu korekcí na přesnost měření, analýz rozdělení pravděpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na přesnost měření a vlivu časového odstupu opakovaných měření. Na podkladě výsledků těchto analýz byl formulován optimalizovaný postup měření. Ověření optimalizovaného postupu bylo ověřeno při kontrolním měření primární vytyčovací sítě stavby.

Czech abstract

Principy metod měření GPS - RTK v reálném čase použitelných v síti permanentních stanic CZEPOS. Předmětem článku jsou výsledky analýz rozsáhlých kontinuálních experimentálních měření GPS - RTK. Uvedeny jsou výsledky analýz vlivu způsobu příjmu korekcí na přesnost měření, analýz rozdělení pravděpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na přesnost měření a vlivu časového odstupu opakovaných měření. Na podkladě výsledků těchto analýz byl formulován optimalizovaný postup měření. Ověření optimalizovaného postupu bylo ověřeno při kontrolním měření primární vytyčovací sítě stavby.

English abstract

Principles of real time GPS - RTK measuring methods usable in CZEPOS network of permanent stations. Objectives are the results of analyses of large data sets stemming from experimental continual GPS - RTK measurements. Presented are the results of analyses of corrections reception way effect on measurement accuracy, of probability distribution, of data autocorrelation, of continual data homogeneity, of observation duration effect on accuracy and of time lag effect on accuracy of repeated measurements. On ground of the analyses results the optimized measuring procedure was formulated. The optimized procedure was tested in course of check surveys of a structural primary system.

Keywords

GPS-RTK, technology of measurement, analysis, optimalization

RIV year

2009

Released

14.04.2009

Publisher

Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.

Location

Praha

Pages from

75

Pages to

87

Pages count

13

BibTex


@article{BUT47779,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Analýza experimentálních měření GPS - RTK.",
 annote="Principy metod měření GPS - RTK v reálném čase použitelných v síti permanentních stanic CZEPOS. Předmětem článku jsou výsledky analýz rozsáhlých kontinuálních experimentálních měření GPS - RTK. Uvedeny jsou výsledky analýz vlivu způsobu příjmu korekcí na přesnost měření, analýz rozdělení pravděpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na přesnost měření a vlivu časového odstupu opakovaných měření. Na podkladě výsledků těchto analýz byl formulován optimalizovaný postup měření. Ověření optimalizovaného postupu bylo ověřeno při kontrolním měření primární vytyčovací sítě stavby.",
 address="Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.",
 chapter="47779",
 institution="Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.",
 journal="Geodetický a kartografický obzor",
 number="4",
 volume="55/97",
 year="2009",
 month="april",
 pages="75--87",
 publisher="Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.",
 type="journal article"
}