Publication detail

Kerwin-Huelsman-Newcomb Filters Using DVCCs

KOTON, J. HERENCSÁR, N. VRBA, K. CICEKOGLU, O.

Original Title

Kerwin-Huelsman-Newcomb Filters Using DVCCs

English Title

Kerwin-Huelsman-Newcomb Filters Using DVCCs

Type

journal article - other

Language

en

Original Abstract

V článku je prezentován KHN filtr pracující v napěťovém módu s aktivními prvky DVCC. Filtr má vysokou vstupní impedanci a využívá čtyři aktivní prvky, dva uzemněné kapacitory a pět uzeměných rezistorů. Využitím zobecněného popisu jsou uvedena a porovnána variantní řešení. Jsou uvedeny výsledky simulací Spice, které ověřují správnost zapojení a jeho možnosti.

English abstract

V článku je prezentován KHN filtr pracující v napěťovém módu s aktivními prvky DVCC. Filtr má vysokou vstupní impedanci a využívá čtyři aktivní prvky, dva uzemněné kapacitory a pět uzeměných rezistorů. Využitím zobecněného popisu jsou uvedena a porovnána variantní řešení. Jsou uvedeny výsledky simulací Spice, které ověřují správnost zapojení a jeho možnosti.

Keywords

KHN-equivalent filter, current conveyor, signal processing, voltage mode

Released

16.12.2009

Publisher

Electroscope

Location

Pilsen

ISBN

1802-4564

Periodical

ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz

Year of study

2009

Number

4

State

CZ

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

Documents

BibTex


@article{BUT47406,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba} and Oguzhan {Cicekoglu}",
 title="Kerwin-Huelsman-Newcomb Filters Using DVCCs",
 annote="V článku je prezentován KHN filtr pracující v napěťovém módu s aktivními prvky DVCC. Filtr má vysokou vstupní impedanci a využívá čtyři aktivní prvky, dva uzemněné kapacitory a pět uzeměných rezistorů. Využitím zobecněného popisu jsou uvedena a porovnána variantní řešení. Jsou uvedeny výsledky simulací Spice, které ověřují správnost zapojení a jeho možnosti.",
 address="Electroscope",
 chapter="47406",
 howpublished="online",
 institution="Electroscope",
 journal="ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz",
 number="4",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="december",
 pages="1--4",
 publisher="Electroscope",
 type="journal article - other"
}