Publication detail

Statistické plánování experimentů pro účely vyhodnocování kvality pájených spojů

Original Title

Statistické plánování experimentů pro účely vyhodnocování kvality pájených spojů

Czech Title

Statistické plánování experimentů pro účely vyhodnocování kvality pájených spojů

Language

cs

Original Abstract

Statistické plánování experimentů pro technologickou optimalizaci. Optimalizace související s kvalitou a spolehlivostí pájených spojů - faktory, odzevy a plán experimentu včetně související analýzy dat.

Czech abstract

Statistické plánování experimentů pro technologickou optimalizaci. Optimalizace související s kvalitou a spolehlivostí pájených spojů - faktory, odzevy a plán experimentu včetně související analýzy dat.

BibTex


@article{BUT47382,
 author="Radim {Havlásek}",
 title="Statistické plánování experimentů pro účely vyhodnocování kvality pájených spojů",
 annote="Statistické plánování experimentů pro technologickou optimalizaci. Optimalizace související s kvalitou a spolehlivostí pájených spojů - faktory, odzevy a plán experimentu včetně související analýzy dat.",
 address="FMMI, VŠB - TU Ostrava",
 chapter="47382",
 institution="FMMI, VŠB - TU Ostrava",
 journal="Q magazín",
 number="3",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="march",
 pages="----",
 publisher="FMMI, VŠB - TU Ostrava",
 type="journal article - other"
}