Publication detail

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

SYSEL, P. RAJMIC, P.

Original Title

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

Czech Title

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.

Czech abstract

Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.

Documents

BibTex


@article{BUT47311,
 author="Petr {Sysel} and Pavel {Rajmic}",
 title="Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu",
 annote="Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.",
 chapter="47311",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="27",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="april",
 pages="1--6",
 type="journal article - other"
}