Publication detail

Goertzel algorithm generalized for non-integer multiplies of base frequency

SYSEL, P. RAJMIC, P.

Original Title

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

Czech Title

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

English Title

Goertzel algorithm generalized for non-integer multiplies of base frequency

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.

Czech abstract

Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.

English abstract

The paper describes the Goertzel algorithm for determining the modulus and phase of the harmonics which are present in a signal. The paper emphasizes the advantages of the Goertzel algorithmu compared to the discrete-time Fourier transform. Generalization of the algorithm, which allows us to use it also for non-integer multiplies of the basic frequency, is presented as well.

Keywords

Goertzel algoritmus, DTFT, DFT, computation of modulus and phase

RIV year

2010

Released

08.04.2010

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

URL

BibTex


@article{BUT47311,
 author="Petr {Sysel} and Pavel {Rajmic}",
 title="Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu",
 annote="Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.",
 chapter="47311",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="27",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="april",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}