Publication detail

Localization methods in IP - Vivaldi algorithm with the height

MORÁVEK, P. KOMOSNÝ, D. BURGET, R. HANDL, T. ŠVÉDA, J. FOJTOVÁ, L.

Original Title

Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou

Czech Title

Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou

English Title

Localization methods in IP - Vivaldi algorithm with the height

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje význam lokalizace stanic v IP sítích a diskutuje výhody znalosti pozice na aplikační úrovni. Dává přehled používaných metod lokalizace a zaměřuje se na sofistikovaný algoritmus Vivaldi s jeho variantami. Tento algoritmus byl implementován v navrženém simulačním nástroji a bylo provedeno několik simulací, jejichž účelem bylo nalezení optimálního nastavení konstant algoritmu pro dosažení největší přesnosti a závislosti přesnosti lokalizace na počtu referenčních uzlů.

Czech abstract

Tento článek popisuje význam lokalizace stanic v IP sítích a diskutuje výhody znalosti pozice na aplikační úrovni. Dává přehled používaných metod lokalizace a zaměřuje se na sofistikovaný algoritmus Vivaldi s jeho variantami. Tento algoritmus byl implementován v navrženém simulačním nástroji a bylo provedeno několik simulací, jejichž účelem bylo nalezení optimálního nastavení konstant algoritmu pro dosažení největší přesnosti a závislosti přesnosti lokalizace na počtu referenčních uzlů.

English abstract

This article is devoted to localization methods in IP networks. It discusses the advantage of position knowledge at the aplication level. It gives the overview of the most used localization methods with focus on the Vivaldi algorithm and its variations. This algorithm was implemented in the developed simulation tool to simulate the performance of the algorithm with different input parametres.

Keywords

localization, Vivaldi algorithm, IP networks, simulations, simulator

RIV year

2010

Released

26.01.2010

Pages from

1

Pages to

15

Pages count

15

BibTex


@article{BUT47219,
 author="Patrik {Morávek} and Dan {Komosný} and Radim {Burget} and Tomáš {Handl} and Jaroslav {Švéda} and Lucie {Fojtová}",
 title="Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou",
 annote="Tento článek popisuje význam lokalizace stanic v IP sítích a diskutuje výhody znalosti pozice na aplikační úrovni. Dává přehled používaných metod lokalizace a zaměřuje se na sofistikovaný algoritmus Vivaldi s jeho variantami. Tento algoritmus byl implementován v navrženém simulačním nástroji a bylo provedeno několik simulací, jejichž účelem bylo nalezení optimálního nastavení konstant algoritmu pro dosažení největší přesnosti a závislosti přesnosti lokalizace na počtu referenčních uzlů.",
 chapter="47219",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="4",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="january",
 pages="1--15",
 type="journal article"
}