Publication detail

Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou

MORÁVEK, P. KOMOSNÝ, D. BURGET, R. HANDL, T. ŠVÉDA, J. FOJTOVÁ, L.

Original Title

Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou

Czech Title

Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou

Language

cs

Original Abstract

Tento článek popisuje význam lokalizace stanic v IP sítích a diskutuje výhody znalosti pozice na aplikační úrovni. Dává přehled používaných metod lokalizace a zaměřuje se na sofistikovaný algoritmus Vivaldi s jeho variantami. Tento algoritmus byl implementován v navrženém simulačním nástroji a bylo provedeno několik simulací, jejichž účelem bylo nalezení optimálního nastavení konstant algoritmu pro dosažení největší přesnosti a závislosti přesnosti lokalizace na počtu referenčních uzlů.

Czech abstract

Tento článek popisuje význam lokalizace stanic v IP sítích a diskutuje výhody znalosti pozice na aplikační úrovni. Dává přehled používaných metod lokalizace a zaměřuje se na sofistikovaný algoritmus Vivaldi s jeho variantami. Tento algoritmus byl implementován v navrženém simulačním nástroji a bylo provedeno několik simulací, jejichž účelem bylo nalezení optimálního nastavení konstant algoritmu pro dosažení největší přesnosti a závislosti přesnosti lokalizace na počtu referenčních uzlů.

Documents

BibTex


@article{BUT47219,
 author="Patrik {Morávek} and Dan {Komosný} and Radim {Burget} and Tomáš {Handl} and Jaroslav {Švéda} and Lucie {Fojtová}",
 title="Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou",
 annote="Tento článek popisuje význam lokalizace stanic v IP sítích a diskutuje výhody znalosti pozice na aplikační úrovni. Dává přehled používaných metod lokalizace a zaměřuje se na sofistikovaný algoritmus Vivaldi s jeho variantami. Tento algoritmus byl implementován v navrženém simulačním nástroji a bylo provedeno několik simulací, jejichž účelem bylo nalezení optimálního nastavení konstant algoritmu pro dosažení největší přesnosti a závislosti přesnosti lokalizace na počtu referenčních uzlů.",
 chapter="47219",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="4",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="january",
 pages="1--15",
 type="journal article - other"
}