Publication detail

Korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků

Original Title

Korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků

Czech Title

Korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků

Language

cs

Original Abstract

V tomto je článku je zkoumána korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků. Při určitých hodnotách závěrného napětí, které je menší než průrazné napětí celé nedefektní oblasti přechodu, dochází u solárních článků k výskytu šumu mikroplazmatu. Tento jev může být doprovázen emisí záření z lokálních oblastí PN přechodu. Předmětem výzkumu je ověřit, zda šum mikroplazmatu (elektrický signál) způsobuje emisi záření (optický signál).

Czech abstract

V tomto je článku je zkoumána korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků. Při určitých hodnotách závěrného napětí, které je menší než průrazné napětí celé nedefektní oblasti přechodu, dochází u solárních článků k výskytu šumu mikroplazmatu. Tento jev může být doprovázen emisí záření z lokálních oblastí PN přechodu. Předmětem výzkumu je ověřit, zda šum mikroplazmatu (elektrický signál) způsobuje emisi záření (optický signál).

BibTex


@article{BUT47136,
 author="Petr {Paračka} and Pavel {Koktavý} and Alexandr {Knápek}",
 title="Korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků",
 annote="V tomto je článku je zkoumána korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků. Při určitých hodnotách závěrného napětí, které je menší než průrazné napětí celé nedefektní oblasti přechodu, dochází u solárních článků k výskytu šumu mikroplazmatu. Tento jev může být doprovázen emisí záření z lokálních oblastí PN přechodu. Předmětem výzkumu je ověřit, zda šum mikroplazmatu (elektrický signál) způsobuje emisi záření (optický signál).",
 address="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 chapter="47136",
 institution="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="10",
 volume="54",
 year="2009",
 month="october",
 pages="296--298",
 publisher="Fyzikální ústav Akademie věd České republiky",
 type="journal article - other"
}