Publication detail

Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí

Original Title

Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí

Czech Title

Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek uvádí souvislost obsahu hydroxidu vápenatého v betonu a trvanlivosti betonových konstrukcí. Jsou ukázány výsledky experimentálních studií obsahu hydroxidu vápenatého v betonech s hydraulicky nebo pucolánově reagujícími příměsmi a je popsána vazba na k-faktor a životnost konstrukce.

Czech abstract

Příspěvek uvádí souvislost obsahu hydroxidu vápenatého v betonu a trvanlivosti betonových konstrukcí. Jsou ukázány výsledky experimentálních studií obsahu hydroxidu vápenatého v betonech s hydraulicky nebo pucolánově reagujícími příměsmi a je popsána vazba na k-faktor a životnost konstrukce.

BibTex


@article{BUT46908,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Břetislav {Teplý}",
 title="Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí",
 annote="Příspěvek uvádí souvislost obsahu hydroxidu vápenatého v betonu a trvanlivosti betonových konstrukcí. Jsou ukázány výsledky experimentálních studií obsahu hydroxidu vápenatého v betonech s hydraulicky nebo pucolánově reagujícími příměsmi a je popsána vazba na k-faktor a životnost konstrukce.",
 address="Beton TKS",
 chapter="46908",
 institution="Beton TKS",
 journal="Beton TKS",
 number="2/2009",
 volume="9",
 year="2009",
 month="april",
 pages="38--41",
 publisher="Beton TKS",
 type="journal article - other"
}