Publication detail

Zpřístupnění obsahu Internetu zrakově handicapovaným uživatelům

Original Title

Zpřístupnění obsahu Internetu zrakově handicapovaným uživatelům

Czech Title

Zpřístupnění obsahu Internetu zrakově handicapovaným uživatelům

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou přístupnosti obsahu internetových stránek zrakově handicapovaným uživatelům. Hlavním problémem internetových stránek je fakt, že nejsou od počátku vytvářeny s ohledem na postižené uživatele, kteří tvoří pouze menšinu všech jejich návštěvníků.
Příspěvek nastiňuje koncepci systému, který by mohl být používán handicapovanými uživateli
bez nutnosti používat speciální prohlížeče.
První část se zabývá problematikou zrakově handicapovaných uživatelů ve spojení s informačními
technologiemi. Následuje úvod do technologií, které se používají pro prezentaci informací
na internetových stránkách. Poslední část popisuje návrh systému, který pracuje jako
překladač obsahu internetových stránek pro jejich snadnější zpřístupnění zrakově
handicapovaným uživatelům.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá problematikou přístupnosti obsahu internetových stránek zrakově handicapovaným uživatelům. Hlavním problémem internetových stránek je fakt, že nejsou od počátku vytvářeny s ohledem na postižené uživatele, kteří tvoří pouze menšinu všech jejich návštěvníků.
Příspěvek nastiňuje koncepci systému, který by mohl být používán handicapovanými uživateli
bez nutnosti používat speciální prohlížeče.
První část se zabývá problematikou zrakově handicapovaných uživatelů ve spojení s informačními
technologiemi. Následuje úvod do technologií, které se používají pro prezentaci informací
na internetových stránkách. Poslední část popisuje návrh systému, který pracuje jako
překladač obsahu internetových stránek pro jejich snadnější zpřístupnění zrakově
handicapovaným uživatelům.

BibTex


@article{BUT46693,
  author="Pavel {Očenášek} and Jana {Toufarová}",
  title="Zpřístupnění obsahu Internetu zrakově handicapovaným uživatelům",
  annote="Tento příspěvek se zabývá problematikou přístupnosti obsahu internetových stránek zrakově handicapovaným uživatelům. Hlavním problémem internetových stránek je fakt, že nejsou od počátku vytvářeny s ohledem na postižené uživatele, kteří tvoří pouze menšinu všech jejich návštěvníků.
Příspěvek nastiňuje koncepci systému, který by mohl být používán handicapovanými uživateli
bez nutnosti používat speciální prohlížeče.
První část se zabývá problematikou zrakově handicapovaných uživatelů ve spojení s informačními
technologiemi. Následuje úvod do technologií, které se používají pro prezentaci informací
na internetových stránkách. Poslední část popisuje návrh systému, který pracuje jako
překladač obsahu internetových stránek pro jejich snadnější zpřístupnění zrakově
handicapovaným uživatelům.", chapter="46693", journal="INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích", number="1", volume="2005", year="2005", month="may", pages="1", type="journal article - other" }