Publication detail

Wireless Networked Single Sensors

ZEZULKA, F., VRBA, R., BRADÁČ, Z.

Original Title

Wireless Networked Single Sensors

Czech Title

Senzory s bezdrátovým rozhraním

English Title

Wireless Networked Single Sensors

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Automation devices and systems are developed more and more by embedded Ethernet wired ( IEEE 802.3) as well as wireless (IEEE 802.11a f) interfaces. This development reflects a general tendency that Internet technologies are very favoured in the now days information society. Next wireless technologies such as Bluetooth and others do not stay far from this focus. Nevertheless any single sensor is produced neither with IEEE 802.3 or IEEE 802.11 interfaces or other wireless one. Contribution deals with an ambitious project of development of single pressure sensor prototype with embedded Bluetooth communication interface as for commercial (meteorological station), as process measurement and control purposes. Authors present HW design and realization as well as SW concept of the first wireless networked standalone sensor.

Czech abstract

Automatizační systémy jsou stálé více vybavovány vestavěným rozhraním Ethernet a to jak drátovým spojem (IEEE 802.3), tak bezdrátově (IEEE 802.11a f) To odráží obecnou tendenci využívat Internetové technologie v různých oblastech dnešní informační společnosti. Bezdrátové technologie Bluetooth a další nestojí daleko od těchto tendencí. Nicméně prozatím žádný jednotlivý snímač tlaku nebyl vybaven ani IEEE 802.3 ani IEEE 802.11 rozhraním, ani žádným jiným bezdrátovým rozhraním. Článek pojednává o vývoji unikátního jednotlivého snímače tlaku s rozhraním Bluetooth pro komerční účely (meteostanice). Autoři popisují HW a SW tohoto řešení bezdrátového snímače tlaku.

English abstract

Automation devices and systems are developed more and more by embedded Ethernet wired ( IEEE 802.3) as well as wireless (IEEE 802.11a f) interfaces. This development reflects a general tendency that Internet technologies are very favoured in the now days information society. Next wireless technologies such as Bluetooth and others do not stay far from this focus. Nevertheless any single sensor is produced neither with IEEE 802.3 or IEEE 802.11 interfaces or other wireless one. Contribution deals with an ambitious project of development of single pressure sensor prototype with embedded Bluetooth communication interface as for commercial (meteorological station), as process measurement and control purposes. Authors present HW design and realization as well as SW concept of the first wireless networked standalone sensor.

Keywords

single sensor, embedded, wireless network, Internet, micro controller, Bluetooth technology

RIV year

2004

Released

01.04.2004

Pages from

359

Pages to

361

Pages count

3

BibTex


@article{BUT46197,
 author="František {Zezulka} and Radimír {Vrba} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Wireless Networked Single Sensors",
 annote="Automation devices and systems are developed more and more by embedded Ethernet wired ( IEEE 802.3) as well as wireless (IEEE 802.11a f) interfaces. This development reflects a general tendency that Internet technologies are very favoured in the now days information society. Next wireless technologies such as Bluetooth and others do not stay far from this focus. Nevertheless any single sensor is produced neither with IEEE 802.3 or IEEE 802.11 interfaces or other wireless one. Contribution deals with an ambitious project of development of single pressure sensor prototype with embedded Bluetooth communication interface as for commercial (meteorological station), as process measurement and control purposes. Authors present HW design and realization as well as SW concept of the first wireless networked standalone sensor.",
 chapter="46197",
 journal="WSEAS Transactions on Electronics",
 number="1",
 volume="2",
 year="2004",
 month="april",
 pages="359",
 type="journal article"
}