Publication detail

Účinky mrazu na beton

Original Title

Účinky mrazu na beton

Czech Title

Účinky mrazu na beton

Language

cs

Original Abstract

Předkládaný článek referuje o problematice poškozování betonu mrazem ve světle výsledků výzkumů publikovaných v posledních létech. Popisuje souvislosti a důsledky dvou různých typů poškození betonu: povrchu betonu odlupováním a porušení vnitřní struktury betonu. Naznačuje možnosti numerického modelování těchto jevů a stručně zmiňuje související české předpisy.

Czech abstract

Předkládaný článek referuje o problematice poškozování betonu mrazem ve světle výsledků výzkumů publikovaných v posledních létech. Popisuje souvislosti a důsledky dvou různých typů poškození betonu: povrchu betonu odlupováním a porušení vnitřní struktury betonu. Naznačuje možnosti numerického modelování těchto jevů a stručně zmiňuje související české předpisy.

BibTex


@article{BUT44546,
 author="Břetislav {Teplý} and Pavel {Rovnaník}",
 title="Účinky mrazu na beton",
 annote="Předkládaný článek referuje o problematice poškozování betonu mrazem ve světle výsledků výzkumů publikovaných v posledních létech. Popisuje souvislosti a důsledky dvou různých typů poškození betonu: povrchu betonu odlupováním a porušení vnitřní struktury betonu. Naznačuje možnosti numerického modelování těchto jevů a stručně zmiňuje související české předpisy.",
 chapter="44546",
 journal="Beton TKS",
 number="4",
 volume="2007",
 year="2007",
 month="april",
 pages="42--45",
 type="journal article - other"
}