Publication detail

JPEG image post-processing in MHP interactive applications

BODEČEK, K.

Original Title

Post-processing JPEG obrazu v interaktivních aplikacích MHP

Czech Title

Post-processing JPEG obrazu v interaktivních aplikacích MHP

English Title

JPEG image post-processing in MHP interactive applications

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Přirozené obrazy v interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání jsou komprimovány pomocí JPEG komprese, která může být zdrojem nežádoucích kompresních artefaktů. V článku jsou rozebrány post-processingové metody pracující v prostorové oblasti, jejichž cílem je zlepšení vizuálního vjemu. Jsou zde rovněž navrženy nové metody založené na post-processingových filtrech z kompresního standardu H.263 pro video.

Czech abstract

Přirozené obrazy v interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání jsou komprimovány pomocí JPEG komprese, která může být zdrojem nežádoucích kompresních artefaktů. V článku jsou rozebrány post-processingové metody pracující v prostorové oblasti, jejichž cílem je zlepšení vizuálního vjemu. Jsou zde rovněž navrženy nové metody založené na post-processingových filtrech z kompresního standardu H.263 pro video.

English abstract

Natural images in interactive applications in digital video broadcasting are compressed in JPEG compression, what can leads to compression artifacts appearance. Methods for post-processing in spatial domain for visual perception improvement are examined in the article. Also new methods based on post-processing filtration from H.263 video coding standard are proposed and evaluated.

Keywords

DVB, JPEG, MHP, post-processing, image filtration.

RIV year

2007

Released

11.08.2007

Pages from

1

Pages to

18

Pages count

18

BibTex


@article{BUT43894,
 author="Kamil {Bodeček}",
 title="Post-processing JPEG obrazu v interaktivních aplikacích MHP",
 annote="Přirozené obrazy v interaktivních aplikacích digitálního televizního vysílání jsou komprimovány
pomocí JPEG komprese, která může být zdrojem nežádoucích kompresních artefaktů.
V článku jsou rozebrány post-processingové metody pracující v prostorové oblasti,
jejichž cílem je zlepšení vizuálního vjemu. Jsou zde rovněž navrženy nové metody založené
na post-processingových filtrech z kompresního standardu H.263 pro video.",
 chapter="43894",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="29",
 volume="2007",
 year="2007",
 month="august",
 pages="1--18",
 type="journal article"
}