Publication detail

Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče

Original Title

Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče

Czech Title

Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou spolehlivosti lidského řidiče v systému člověk-stroj. Vyhodnocování lidské spolehlivosti se děje na základě detailního popisu činností na různých hierarchických úrovních. V článku jsou uvedeny přenosové funkce pro příčný způsob řízení vozidla, který nese nejvíce informací o nastupující únavě řidiče. Dále je uveden simulační model v prostředí Matlab/Simuling vytvořený podle přenosové funkce vhodné pro velký soubor řidičů. Model umožňuje měnit časové konstanty přenosové funkce řidiče a tím sledovat charakter jízdy a jeho regulační schopnosti. Cílem matematických simulací je zjištění kritických hodnot časových konstant jako možných identifikátorů únavy.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou spolehlivosti lidského řidiče v systému člověk-stroj. Vyhodnocování lidské spolehlivosti se děje na základě detailního popisu činností na různých hierarchických úrovních. V článku jsou uvedeny přenosové funkce pro příčný způsob řízení vozidla, který nese nejvíce informací o nastupující únavě řidiče. Dále je uveden simulační model v prostředí Matlab/Simuling vytvořený podle přenosové funkce vhodné pro velký soubor řidičů. Model umožňuje měnit časové konstanty přenosové funkce řidiče a tím sledovat charakter jízdy a jeho regulační schopnosti. Cílem matematických simulací je zjištění kritických hodnot časových konstant jako možných identifikátorů únavy.

BibTex


@article{BUT42887,
 author="Marie {Havlíková}",
 title="Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče",
 annote="Článek se zabývá problematikou spolehlivosti lidského řidiče v systému člověk-stroj. Vyhodnocování
lidské spolehlivosti se děje na základě detailního popisu činností na různých hierarchických úrovních.
V článku jsou uvedeny přenosové funkce pro příčný způsob řízení vozidla, který nese nejvíce informací
o nastupující únavě řidiče. Dále je uveden simulační model v prostředí Matlab/Simuling vytvořený
podle přenosové funkce vhodné pro velký soubor řidičů. Model umožňuje měnit časové konstanty
přenosové funkce řidiče a tím sledovat charakter jízdy a jeho regulační schopnosti. Cílem matematických
simulací je zjištění kritických hodnot časových konstant jako možných identifikátorů únavy.
",
 address="AT&PJOURNAL plus",
 booktitle="Spolehlivostní modely a simulace lidského řidiče",
 chapter="42887",
 institution="AT&PJOURNAL plus",
 journal="AT&P journal PLUS",
 number="7",
 volume="2005",
 year="2005",
 month="december",
 pages="13--18",
 publisher="AT&PJOURNAL plus",
 type="journal article - other"
}