Publication detail

Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky

Original Title

Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky

Czech Title

Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky

Language

cs

Original Abstract

Obsahem článku je návrh nové metody měření pro astronomické určování polohy. Metoda je určena pro měření totální stanicí v terénních podmínkách. Využití metody se předpokládá při určování tížnicových odchylek jako podkladu pro tvorbu lokálního modelu kvazigeoidu. V článku jsou uvedeny zdroje systematických chyb a jejich vlivy na výsledky. Na základě tohoto rozboru je vybrána a detailně popsána metoda měření. Je navržen způsob zpracování naměřených dat a výpočtu souřadnic. Zvláštní pozornost je věnována vlivu chyb v čase na výsledky. V závěru jsou zhodnoceny možnosti diskutované metody, včetně poznatků získaných měřickými testy.

Czech abstract

Obsahem článku je návrh nové metody měření pro astronomické určování polohy. Metoda je určena pro měření totální stanicí v terénních podmínkách. Využití metody se předpokládá při určování tížnicových odchylek jako podkladu pro tvorbu lokálního modelu kvazigeoidu. V článku jsou uvedeny zdroje systematických chyb a jejich vlivy na výsledky. Na základě tohoto rozboru je vybrána a detailně popsána metoda měření. Je navržen způsob zpracování naměřených dat a výpočtu souřadnic. Zvláštní pozornost je věnována vlivu chyb v čase na výsledky. V závěru jsou zhodnoceny možnosti diskutované metody, včetně poznatků získaných měřickými testy.

BibTex


@article{BUT42515,
 author="Radovan {Machotka}",
 title="Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky",
 annote="Obsahem článku je návrh nové metody měření pro astronomické určování polohy. Metoda je určena pro měření totální stanicí v terénních podmínkách. Využití metody se předpokládá při určování tížnicových odchylek jako podkladu pro tvorbu lokálního modelu kvazigeoidu.
V článku jsou uvedeny zdroje systematických chyb a jejich vlivy na výsledky. Na základě tohoto rozboru je vybrána a detailně popsána metoda měření. Je navržen způsob zpracování naměřených dat a výpočtu souřadnic. Zvláštní pozornost je věnována vlivu chyb v čase na výsledky. V závěru jsou zhodnoceny možnosti diskutované metody, včetně poznatků získaných měřickými testy.",
 address="Vesmír spol. s.r.o.",
 chapter="42515",
 institution="Vesmír spol. s.r.o.",
 journal="Geodetický a kartografický obzor",
 number="12",
 volume="51/93",
 year="2005",
 month="december",
 pages="258--264",
 publisher="Vesmír spol. s.r.o.",
 type="journal article - other"
}