Publication detail

Detection system for electro-separation analytical methods

ŠTOHL, R. GLOVINOVÁ, E. POSPÍCHAL, J.

Original Title

Detection system for electro-separation analytical methods

Czech Title

Detekční systém pro analytické elektroseparační metody

English Title

Detection system for electro-separation analytical methods

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The paper provides information about the on-line monitoring of components analysed by capillary electrophoresis. For this purposes we developed a whole-capillary transverse scanning detection system, which helps to improve and control the separation processes. A picture from a colour line scanner was used as a source of basic information for autonomous control of the separation process by regulation of the high voltage source. The application and algorithms for machine vision were designed in the progressive graphic development system LabVIEW. Real-time control of the separation process was implemented in a compact control process logic controller. The performance of the detection system was evaluated and the function of the overall system was tested by performing isotachophoretic analysis of a model mixture.

Czech abstract

článek přináší informace o on-line snímání složek analyzovaných kapilární elektroforézou. Pro tento účel jsme vyvinuli kapilární skenovací detekční systém, který napomáhá zlepšovat a řídit separační procesy. Snímek z barevného řádkového skeneru je zdrojem informací pro autonomní řízení separačního procesu pomocí regulace zdroje vysokého napětí. SW a algoritmy strojového vydění byly vytvořeny ve vývojovém prostředí LabVIEW. Real-time řízení separačního procesu bylo implementováno do kompaktního PLC. Chování detekčního systému bylo ověřeno izotachoforetickou analýzou směsi látek.

English abstract

The paper provides information about the on-line monitoring of components analysed by capillary electrophoresis. For this purposes we developed a whole-capillary transverse scanning detection system, which helps to improve and control the separation processes. A picture from a colour line scanner was used as a source of basic information for autonomous control of the separation process by regulation of the high voltage source. The application and algorithms for machine vision were designed in the progressive graphic development system LabVIEW. Real-time control of the separation process was implemented in a compact control process logic controller. The performance of the detection system was evaluated and the function of the overall system was tested by performing isotachophoretic analysis of a model mixture.

Keywords

Machine vision; Scanning detection system; Real-time control; Electro-separation method; Isotachophoresis

RIV year

2005

Released

01.08.2005

Pages from

1363

Pages to

1369

Pages count

7

BibTex


@article{BUT42446,
 author="Radek {Štohl} and Eliška {Glovinová} and Jan {Pospíchal}",
 title="Detection system for electro-separation analytical methods",
 annote="The paper provides information about the on-line monitoring of components analysed
by capillary electrophoresis. For this purposes we developed a whole-capillary transverse
scanning detection system, which helps to improve and control the separation
processes. A picture from a colour line scanner was used as a source of basic information
for autonomous control of the separation process by regulation of the high voltage
source. The application and algorithms for machine vision were designed in the
progressive graphic development system LabVIEW. Real-time control of the separation
process was implemented in a compact control process logic controller. The performance
of the detection system was evaluated and the function of the overall
system was tested by performing isotachophoretic analysis of a model mixture.",
 chapter="42446",
 journal="JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE",
 number="12",
 volume="28",
 year="2005",
 month="august",
 pages="1363",
 type="journal article"
}