Publication detail

Laboratoř dynamických systémů na FEKT VUT v Brně

VAŇOUS, P., ŠOLC, F.

Original Title

Laboratoř dynamických systémů na FEKT VUT v Brně

Czech Title

Laboratoř dynamických systémů na FEKT VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Ústav automatizace a měřicí techniky zajišťuje na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně, prakticky veškerou výuku týkající se problematiky automatického řízení. Značná část výuky je věnována teorii dynamických systémů a jejich řízení. Dlouho byly znalosti teorie podporovány a ověřovány ve cvičeních především s pomocí simulace. K podpoře inženýrského cítění je však vhodné skloubit teorii s praxí a teorii ověřovat na reálných zařízeních. S pomocí projektů FRVŠ jsme na ústavu vybudovali laboratoř popisovanou v následujícím textu. Vzhledem k pestrosti dynamických systémů a jejich řízení je laboratoř vybavena sadou reálných systémů, ve zmenšeném měřítku, které umožňují studentům ověřit si své znalosti teorie při řízení fyzikálních systémů z různých oblastí reálného světa. V laboratoři se studenti seznamují rovněž s řadou čidel, akčních členů a problematikou jejich připojení k počítači.

Czech abstract

Ústav automatizace a měřicí techniky zajišťuje na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně, prakticky veškerou výuku týkající se problematiky automatického řízení. Značná část výuky je věnována teorii dynamických systémů a jejich řízení. Dlouho byly znalosti teorie podporovány a ověřovány ve cvičeních především s pomocí simulace. K podpoře inženýrského cítění je však vhodné skloubit teorii s praxí a teorii ověřovat na reálných zařízeních. S pomocí projektů FRVŠ jsme na ústavu vybudovali laboratoř popisovanou v následujícím textu. Vzhledem k pestrosti dynamických systémů a jejich řízení je laboratoř vybavena sadou reálných systémů, ve zmenšeném měřítku, které umožňují studentům ověřit si své znalosti teorie při řízení fyzikálních systémů z různých oblastí reálného světa. V laboratoři se studenti seznamují rovněž s řadou čidel, akčních členů a problematikou jejich připojení k počítači.

Documents

BibTex


@article{BUT41439,
 author="Petr {Vaňous} and František {Šolc}",
 title="Laboratoř dynamických systémů na FEKT VUT v Brně",
 annote="Ústav automatizace a měřicí techniky zajišťuje na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně, prakticky veškerou výuku týkající se problematiky automatického řízení. Značná část výuky je věnována teorii dynamických systémů a jejich řízení. Dlouho byly znalosti teorie podporovány a ověřovány ve cvičeních především s pomocí simulace. K podpoře inženýrského cítění je však vhodné skloubit teorii s praxí a teorii ověřovat na reálných zařízeních. S pomocí projektů FRVŠ jsme na ústavu vybudovali laboratoř popisovanou v následujícím textu. Vzhledem k pestrosti dynamických systémů a jejich řízení je laboratoř vybavena sadou reálných systémů, ve zmenšeném měřítku, které umožňují studentům ověřit si své znalosti teorie při řízení fyzikálních systémů z různých oblastí reálného světa. V laboratoři se studenti seznamují rovněž s řadou čidel, akčních členů a problematikou jejich připojení k počítači.",
 chapter="41439",
 edition="Neuveden",
 journal="Automatizace",
 number="3",
 volume="2003",
 year="2003",
 month="march",
 pages="170",
 type="journal article - other"
}