Publication detail

Analytical tools for study of interactions between platinum cytostatic

ZÍTKA, O. ŠKUTKOVÁ, H. MAJZLÍK, P. MASAŘÍK, M. ADAM, V. PROVAZNÍK, I. HUBÁLEK, J. KIZEK, R.

Original Title

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

Czech Title

Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny

English Title

Analytical tools for study of interactions between platinum cytostatic

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.

Czech abstract

Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.

English abstract

Study of interaction between platinum cytostatic: cisplatin, carboplatin, oxaliplatin and choice peptides with metal-binding domain of metallothionein by combination of electrochemical techniques with liquid chromatography.

Keywords

cisplatin derivatives, fragment of metallothionein, interaction

RIV year

2011

Released

21.04.2011

Publisher

Masarykův onkologický ústav

Location

Brno

ISBN

978-80-86793-17-7

Book

XXXV. Brněnské onkologické dny

Pages from

334

Pages to

335

Pages count

2

BibTex


@inproceedings{BUT36659,
 author="Ondřej {Zítka} and Helena {Škutková} and Petr {Majzlík} and Michal {Masařík} and Vojtěch {Adam} and Ivo {Provazník} and Jaromír {Hubálek} and René {Kizek}",
 title="Analytické nástroje pro sledování komplexů platiny",
 annote="Studium interakcí mezi platinovými cytostatiky cysplatinou, karboplatinou, oxaliplatinou s vybranými peptidy kov-vazebné domény proteinu metallothionein pomocí kombinace elektrochemických technik s kapalinouvou chromatografií.",
 address="Masarykův onkologický ústav",
 booktitle="XXXV. Brněnské onkologické dny",
 chapter="36659",
 howpublished="print",
 institution="Masarykův onkologický ústav",
 year="2011",
 month="april",
 pages="334--335",
 publisher="Masarykův onkologický ústav",
 type="conference paper"
}