Publication detail

Management of network devices from OPNET Modeler simulation environment

HOŠEK, J. RŮČKA, L. MOLNÁR, K. BARTL, M.

Original Title

Management of network devices from OPNET Modeler simulation environment

Czech Title

Správa síťových zařízení ze simulačního prostředí OPNET Modeler

English Title

Management of network devices from OPNET Modeler simulation environment

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The Simple Network Management Protocol is the main protocol for monitoring and configuring network devices, but it is not the only way of utilizing this protocol. With the help of this tool, additional information about network devices can be obtained. This information can be used, for example, in the Quality of Service support system that is described in this paper. In order to evaluate this system we used the OPNET Modeler simulation environment. The usage of simulation tools within the development of modern network technologies and protocols is very frequent. But sometimes the pure simulation environment is not quite sufficient and we need to combine it with real systems. Therefore we took advantage of one feature of OPNET Modeler and created a simulation scenario that enables interaction of the OPNET Modeler with real network components. For this purpose we implemented the SNMP protocol into the OPNET Modeler and used it for acquisition of management information stored in the Management Information Base database at the network device. The principles of the communication model developed, including the description of separate components of the model, are introduced in the following text.

Czech abstract

SNMP protokol je hlavní protokol pro monitorování a konfiguraci síťových zařízení, avšak to není jediné možné využití tohoto protokolu. S pomocí tohoto nástroje je možné získat doplňující informace o síťových zařízeních. Tyto informace mohou být použity například v systému zajišťujícím kvalitu služeb, který je popsaný v tomto článku. Za účelem hodnocení tohoto systému jsme použili simulační prostředí OPNET Modeler. Použití simulačních nástrojů při vývoji moderních síťových technologií a protokolů je velmi časté. V některých případech však není samotná simulace dostačující a je potřeba ji propojit s reálným systémem. Proto jsme využili jedné z vlastností OPNET Modeleru a vytvořili simulační scénář, které umožňuje interakci OPNET Modeleru s reálnými síťovými prvky. Pro tento účel jsme implementovali SNMP protokol do OPNET Modeleru a použili ho pro získávání řídících informací uložených v databázi MIB na síťovém prvku. Princip vytvořeného komunikačního modelu včetně popisu jeho jednotlivých komponent je uveden v následujícím textu.

English abstract

The Simple Network Management Protocol is the main protocol for monitoring and configuring network devices, but it is not the only way of utilizing this protocol. With the help of this tool, additional information about network devices can be obtained. This information can be used, for example, in the Quality of Service support system that is described in this paper. In order to evaluate this system we used the OPNET Modeler simulation environment. The usage of simulation tools within the development of modern network technologies and protocols is very frequent. But sometimes the pure simulation environment is not quite sufficient and we need to combine it with real systems. Therefore we took advantage of one feature of OPNET Modeler and created a simulation scenario that enables interaction of the OPNET Modeler with real network components. For this purpose we implemented the SNMP protocol into the OPNET Modeler and used it for acquisition of management information stored in the Management Information Base database at the network device. The principles of the communication model developed, including the description of separate components of the model, are introduced in the following text.

Keywords

BER, Esys interface, MIB, OPNET Modeler, SNMP

RIV year

2010

Released

17.08.2010

Publisher

Asszisztencia Szervezo Kft.

Location

Budapest

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

Proceedings of the 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010

Edition number

1

Pages from

263

Pages to

268

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT35998,
 author="Jiří {Hošek} and Lukáš {Růčka} and Karol {Molnár} and Milan {Bartl}",
 title="Management of network devices from OPNET Modeler simulation environment",
 annote="The Simple Network Management Protocol is the main protocol for monitoring and configuring network devices, but it is not the only way of utilizing this protocol. With the help of this tool, additional information about network devices can be obtained. This information can be used, for example, in the
Quality of Service support system that is described in this paper. In order to evaluate this system we used the OPNET Modeler simulation environment. The usage of simulation tools within the development of modern network technologies and protocols is very frequent. But sometimes the pure simulation environment is not quite sufficient and we need to combine it with real systems. Therefore we took advantage of one feature of OPNET Modeler
and created a simulation scenario that enables interaction of the OPNET Modeler with real network components. For this purpose we implemented the SNMP protocol into the OPNET Modeler and used it for acquisition of management information stored in the Management Information Base database at the network
device. The principles of the communication model developed, including the description of separate components of the model, are introduced in the following text.",
 address="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 booktitle="Proceedings of the 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010",
 chapter="35998",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 year="2010",
 month="august",
 pages="263--268",
 publisher="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 type="conference paper"
}