Publication detail

Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy

Original Title

Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy

Czech Title

Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá zkoumáním dielektrického spektra NaCMC s molekulární hmotností 0,55.10^6 v širokém rozsahu teplot a frekvencí. Dielektrické spektrum je dáno součtem jednoho vodivostního procesu a dvou relaxačních procesů s rozdílnými aktivačními energiemi; relaxační proces na nižších frekvencích je dán pohyby karboxymetylových skupin, zatímco relaxační proces na vyšších frekvencích je dán mezivrstvovou polarizací.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá zkoumáním dielektrického spektra NaCMC s molekulární hmotností 0,55.10^6 v širokém rozsahu teplot a frekvencí. Dielektrické spektrum je dáno součtem jednoho vodivostního procesu a dvou relaxačních procesů s rozdílnými aktivačními energiemi; relaxační proces na nižších frekvencích je dán pohyby karboxymetylových skupin, zatímco relaxační proces na vyšších frekvencích je dán mezivrstvovou polarizací.

BibTex


@inproceedings{BUT35825,
 author="Karel {Liedermann} and Tomáš {Palai-Dany} and Vladimír {Holcman}",
 title="Dielektrická charakterizace sodné soli karboxymetylcelulózy",
 annote="Příspěvek se zabývá zkoumáním dielektrického spektra NaCMC s molekulární hmotností 0,55.10^6 v širokém rozsahu teplot a frekvencí. Dielektrické spektrum je dáno součtem jednoho vodivostního procesu a dvou relaxačních procesů s rozdílnými aktivačními energiemi; relaxační proces na nižších frekvencích je dán pohyby karboxymetylových skupin, zatímco relaxační proces na vyšších frekvencích je dán mezivrstvovou polarizací.",
 address="Nakladatel'stvo STU v Bratislave",
 booktitle="18th International Conference DISEE 2010 Dielectric and Insulating Systems In Electricl Engineering - Proceedings, September 22 - 24, Demänovská Dolina, Slovensko",
 chapter="35825",
 edition="2010",
 howpublished="online",
 institution="Nakladatel'stvo STU v Bratislave",
 year="2010",
 month="september",
 pages="101--104",
 publisher="Nakladatel'stvo STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}