Publication detail

Nové aspekty v pouzdření moderních mikroelektronických systémů

Original Title

Nové aspekty v pouzdření moderních mikroelektronických systémů

Czech Title

Nové aspekty v pouzdření moderních mikroelektronických systémů

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o metodice návrhu pouzder integrovaných obvodů, jejich vývoji a současných aspektech, se kterými je tato oblast spojena. Dále se zabývá současným vývojem v oblasti pouzdření a prognózami tohoto vývoje do budoucna

Czech abstract

Článek pojednává o metodice návrhu pouzder integrovaných obvodů, jejich vývoji a současných aspektech, se kterými je tato oblast spojena. Dále se zabývá současným vývojem v oblasti pouzdření a prognózami tohoto vývoje do budoucna

BibTex


@inproceedings{BUT35705,
 author="Jiří {Pulec} and Ivan {Szendiuch}",
 title="Nové aspekty v pouzdření moderních mikroelektronických systémů",
 annote="Článek pojednává o metodice návrhu pouzder integrovaných obvodů, jejich vývoji a současných aspektech, se kterými je tato oblast spojena. Dále se zabývá současným vývojem v oblasti pouzdření a prognózami tohoto vývoje do budoucna",
 address="NOVPRESS",
 booktitle="MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. (id 15937)",
 chapter="35705",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="NOVPRESS",
 year="2011",
 month="january",
 pages="1--5",
 publisher="NOVPRESS",
 type="conference paper"
}