Publication detail

Current-mode tunable and adjustable filter with digitally adjustable current amplifier and transconductance amplifiers

JEŘÁBEK, J. VRBA, K.

Original Title

Current-mode tunable and adjustable filter with digitally adjustable current amplifier and transconductance amplifiers

Czech Title

Řiditelný a nastavitelný filtr s digitálně řiditelným proudovým zesilovačem a transkonduktančními zesilovači pracující v proudovém módu

English Title

Current-mode tunable and adjustable filter with digitally adjustable current amplifier and transconductance amplifiers

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

A multifunctional filter with Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA), two balanced transconductance amplifiers (OTAs) and two passive elements is presented in this paper. The natural frequency of the filter is tunable, quality factor is adjustable, filter is of the single-input multiple-output (SIMO) type, and operates in the current mode. The contribution contains simulation results that were obtained with the help of behavioral model of the UCC-N1B 0520, UVC-N1B 0520 and EL2082 elements and also measurement results. The presented simulation results prove the quality of designed filter.

Czech abstract

Multifunkční filtr s digitálně řiditelným proudovým zesilovačem (DACA), dvěma transkonduktančními zesilovači (OTA) se symetrickými výstupy a dvěma pasivními prvky je prezentován v tomto článku. Úhlový kmitočet filtru je přeladitelný, činitel jakosti je nastavitelný. Filtr je typu jeden vstup - více výstupů (SIMO) a pracuje v proudovém módu. Příspěvek obsahuje výsledky simulací, které byly obdrženy s pomocí behaviorálního modelu prvku UCC-N1B 0520 a prvku EL2082, výsledky měření jsou rovněž zahrnuty. Prezentované výsledky potvrzují kvalitu navrženého filtru.

English abstract

A multifunctional filter with Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA), two balanced transconductance amplifiers (OTAs) and two passive elements is presented in this paper. The natural frequency of the filter is tunable, quality factor is adjustable, filter is of the single-input multiple-output (SIMO) type, and operates in the current mode. The contribution contains simulation results that were obtained with the help of behavioral model of the UCC-N1B 0520, UVC-N1B 0520 and EL2082 elements and also measurement results. The presented simulation results prove the quality of designed filter.

Keywords

BOTA, current mode, DACA, filter

RIV year

2010

Released

02.12.2010

Publisher

NAUN

ISBN

978-960-474-250-9

Book

Proceedings of the European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD'10)

Pages from

101

Pages to

104

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT35701,
 author="Jan {Jeřábek} and Kamil {Vrba}",
 title="Current-mode tunable and adjustable filter with digitally adjustable current amplifier and transconductance amplifiers",
 annote="A multifunctional filter with Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA), two balanced transconductance amplifiers (OTAs) and two passive elements is presented in this paper. The natural frequency of the filter is tunable, quality factor is adjustable, filter is of the single-input multiple-output (SIMO) type, and operates in the current mode. The contribution contains simulation results that were obtained with the help of behavioral model of the UCC-N1B 0520, UVC-N1B 0520 and EL2082 elements and also measurement results. The presented simulation results prove the quality of designed filter.",
 address="NAUN",
 booktitle="Proceedings of the European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD'10)",
 chapter="35701",
 howpublished="print",
 institution="NAUN",
 year="2010",
 month="december",
 pages="101--104",
 publisher="NAUN",
 type="conference paper"
}