Publication detail

Measurement of diffused light polarization due to multiple backscattering in body cells

TOMÁNEK, P. GRMELA, L. BRÜSTLOVÁ, J. DOBIS, P. ABUBAKER, H.

Original Title

Measurement of diffused light polarization due to multiple backscattering in body cells

Czech Title

Měření polarizačního stavu difúzního světla způsobeného mnohonásobným zpětným rozptylem v buňce

English Title

Measurement of diffused light polarization due to multiple backscattering in body cells

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The living body tissues consist of cells which dimensions are bigger than a wavelength of visible light. Therefore a Mie scattering of transmitted light occurs and different polarization states arise. The changes of polarization state due to the multiple scattering of light in the biological cellular tissues allow measure the freshness of processed meat. The back scattered polarized laser light exhibits multiple scattering on the thin slice of sample. The phenomenon is different if the cellular tissues are living or dead. In the case of meat, there are temporal and dynamic changes not only as a result of chemical process, but also geometric deformations due to the water evaporation from intracellular and extracellular sites. The polarization measurement shows the changes in polarization orientation due to the muscle orientation and meat aging.

Czech abstract

Živá tkáň sestává z buněk, jejichž rozměry jsou větší než vlnová délka viditelného světla. Proto na nich při průchodu světla dochází k Mieovu rozptylu a v důsledku toho vznikají různé polarizační stavy. Změny polarizačního stavu způsobené mnohonásobným rozptylem zpětně odraženého světla v tkáňových buňkách umožňují měřit čerstvost masa. V opracovaném mase dochází k časovým a dynamickým změnám nejen díky chemickým procesům, ale i geometrickým deformacím způsobeným odpařováním vody z buněk. Polarizační měření ukazují změny orientace polarizace, která závisí také na orientaci svalových vláken a stárnutí masa.

English abstract

The living body tissues consist of cells which dimensions are bigger than a wavelength of visible light. Therefore a Mie scattering of transmitted light occurs and different polarization states arise. The changes of polarization state due to the multiple scattering of light in the biological cellular tissues allow measure the freshness of processed meat. The back scattered polarized laser light exhibits multiple scattering on the thin slice of sample. The phenomenon is different if the cellular tissues are living or dead. In the case of meat, there are temporal and dynamic changes not only as a result of chemical process, but also geometric deformations due to the water evaporation from intracellular and extracellular sites. The polarization measurement shows the changes in polarization orientation due to the muscle orientation and meat aging.

Keywords

living cell, biological tissues, light, Mie scattering, backscattering, olarization, measurement

RIV year

2009

Released

15.11.2009

Publisher

Curran Associated, Inc.

Location

New York

ISBN

978-1-61567-041-3

Book

8th IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements 2008

Edition

Proceedings

Edition number

1

Pages from

152

Pages to

157

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT35520,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela} and Jitka {Brüstlová} and Pavel {Dobis} and Hamed Mohamed {Abubaker}",
 title="Measurement of diffused light polarization due to multiple backscattering in body cells",
 annote="The living body tissues consist of cells which dimensions are bigger than a wavelength of visible light. Therefore a Mie scattering of transmitted light occurs and different polarization states arise. The changes of polarization state due to the multiple scattering of light in the biological cellular tissues allow measure the freshness of processed meat. The back scattered polarized laser light exhibits multiple scattering on the thin slice of sample. The phenomenon is different if the cellular tissues are living or dead. In the case of meat, there are temporal and dynamic changes not only as a result of chemical process, but also geometric deformations due to the water evaporation from intracellular and extracellular sites. The polarization measurement shows the changes in polarization orientation due to the muscle orientation and meat aging.",
 address="Curran Associated, Inc.",
 booktitle="8th IMEKO TC 2 Symposium on Photonics in Measurements 2008",
 chapter="35520",
 edition="Proceedings",
 howpublished="print",
 institution="Curran Associated, Inc.",
 year="2009",
 month="november",
 pages="152--157",
 publisher="Curran Associated, Inc.",
 type="conference paper"
}