Publication detail

Fully Differential Universal Filter with Differential and Adjustable Current Followers and Transconductance Amplifiers

JEŘÁBEK, J. VRBA, K.

Original Title

Fully Differential Universal Filter with Differential and Adjustable Current Followers and Transconductance Amplifiers

Czech Title

Plně diferenční univerzální filtr s diferenčními a nastavitelnými proudovými sledovači a transkonduktančními zesilovači

English Title

Fully Differential Universal Filter with Differential and Adjustable Current Followers and Transconductance Amplifiers

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

A novel fully-differential (F-D) filter working in the current mode is presented in this contribution. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal. The final structure consists of only three F-D active elements, the first of them is a Fully-Differential Current Follower (FD-CF) and the other two are transconductance amplifiers (OTA) with multiple current outputs (MOTA). Natural frequency is easily tuned by the transconductance of MOTA elements. The filter is of the SIMO type and with a low-impedance input node and high-impedance outputs. The characteristics of designed filter were verified by simulation using a third-level model of the UCC-N1B 0520 element, which can operate (among other things) as an OTA element, and a FD-CF model that is included in this contribution.

Czech abstract

Nový plně diferenční filtr pracující v proudovém módu je prezentován v tomto příspěvku. Filtr byl navržen transformací z nediferenční předlohy a je univerzální. Finální struktura se skládá z tří plně diferenčních aktivních prvků, první z nich je plně diferenční proudový sledovač (FD-CF), další dva pak transkonduktační zesilovače s více výstupy (MOTA). Filtr je typu SIMO a má nízko-impedanční vstup a vysokoimpedanční výstupy. Charakteristiky navrženého filtru byly ověřeny prostřednictvím simulací za pomoci modelu třetího řádu prvku UCC-N1B 0520, který umožňuje fungovat mimo jiné i jako OTA prvek a FD-CD byl modelován strukturou, která je součástí příspěvku.

English abstract

A novel fully-differential (F-D) filter working in the current mode is presented in this contribution. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal. The final structure consists of only three F-D active elements, the first of them is a Fully-Differential Current Follower (FD-CF) and the other two are transconductance amplifiers (OTA) with multiple current outputs (MOTA). Natural frequency is easily tuned by the transconductance of MOTA elements. The filter is of the SIMO type and with a low-impedance input node and high-impedance outputs. The characteristics of designed filter were verified by simulation using a third-level model of the UCC-N1B 0520 element, which can operate (among other things) as an OTA element, and a FD-CF model that is included in this contribution.

Keywords

differential current follower, FD-CF, transconductance amplifier, tunable filter, fully-differential filter, current mode, universal filter, SIMO filter

RIV year

2010

Released

17.08.2010

Publisher

Asszisztencia Szervezo Kft.

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010

Pages from

5

Pages to

9

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT35381,
 author="Jan {Jeřábek} and Kamil {Vrba}",
 title="Fully Differential Universal Filter with Differential and Adjustable Current Followers and Transconductance Amplifiers",
 annote="A novel fully-differential (F-D) filter working in the current mode is presented in this contribution. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal. The final structure consists of only three F-D active elements, the first of them is a Fully-Differential Current Follower (FD-CF) and the other two are transconductance amplifiers (OTA) with multiple current outputs (MOTA). Natural frequency is easily tuned by the transconductance of MOTA elements. The filter is of the SIMO type and with a low-impedance input node and high-impedance outputs. The characteristics of designed filter were verified by simulation using a third-level model of the UCC-N1B 0520 element, which can operate (among other things) as an OTA element, and a FD-CF model that is included in this contribution.",
 address="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 booktitle="In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010",
 chapter="35381",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 year="2010",
 month="august",
 pages="5--9",
 publisher="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 type="conference paper"
}