Publication detail

High-speed Data Transmission in Wireless and Mobile Networks

MÁCHA, T. NAGY, Ľ. OCHODNICKÝ, J.

Original Title

High-speed Data Transmission in Wireless and Mobile Networks

Czech Title

Vysokorychlostní přenos dat v bezdrátových a mobilních sítích

English Title

High-speed Data Transmission in Wireless and Mobile Networks

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This article describes the comparison of Voice over IP (VoIP) calls between two different access points. The first case is focused on ordinary Wi-Fi access point enabling wireless connection to hardware and software IP phones. The second scenario is similar, except the Wi-Fi router is replaced by a Wi-Fi hotspot created from a HTC mobile phone with ndroid 2.1 operating system. The goal of the research was to examine highspeed data transmission in wireless and mobile networks. Different plots of delay and jitter are analyzed and shown in the article.

Czech abstract

Tento článek popisuje porovnání VoIP hovorů mezi dvěmi různými přístupovými body. V prvním případě se jedná o obyčejný Wi-Fi AP umožňující bezdrátové propojení hardwarových a softwarových IP telefonů. Druhý scénář je podobný, liší se pouze náhradou Wi-Fi AP za Wi-Fi hotspot vytvořený z mobilnho telefonu HTC Desire s operačním systémem Android 2.1. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vysokorychlostní přenos dat v bezdrátových a mobilních sítích. Jsou zde analyzovány zobrazeny různé grafy zpoždění a jiterru.

English abstract

This article describes the comparison of Voice over IP (VoIP) calls between two different access points. The first case is focused on ordinary Wi-Fi access point enabling wireless connection to hardware and software IP phones. The second scenario is similar, except the Wi-Fi router is replaced by a Wi-Fi hotspot created from a HTC mobile phone with ndroid 2.1 operating system. The goal of the research was to examine highspeed data transmission in wireless and mobile networks. Different plots of delay and jitter are analyzed and shown in the article.

Keywords

Wi-Fi, hotspot, VoIP, SIP, 3G

RIV year

2010

Released

09.12.2010

ISBN

978-80-248-2330-0

Book

KTTO 2010 Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT35339,
  author="Tomáš {Mácha} and Ľuboš {Nagy} and Ján {Ochodnický}",
  title="High-speed Data Transmission in Wireless and Mobile Networks",
  annote="This article describes the comparison of Voice over IP (VoIP) calls between two different access points. The first case is focused on ordinary Wi-Fi access point enabling wireless 
connection to hardware and software IP phones. The second scenario is similar, except the Wi-Fi router is replaced by a Wi-Fi hotspot created from a HTC mobile phone with ndroid 2.1 operating system. The goal of the research was to examine highspeed data transmission in wireless and mobile networks. Different plots of delay and jitter are analyzed and shown in the article.",
  booktitle="KTTO 2010 Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010",
  chapter="35339",
  howpublished="print",
  year="2010",
  month="december",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}