Publication detail

Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems

SCHIMMEL, J.

Original Title

Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems

Czech Title

Subjektivní hodnocení dopravního zpoždění v systémech zpracování zvukových signálů v reálném čase

English Title

Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper deals with a subjective evaluation of an audio signal latency caused by principle of real-time digital audio signal processing. Design of an experiment is described in the paper that uses psychoacoustic method of constant stimuli with anchor to evaluate sensation of the latency in live music performance on an electronic musical instrument. Results of the experiment are presented in the paper for several types of electronic music instruments. The recommended buffer size for real-time digital audio signal processing systems is discussed in conclusion, based on the experiment results and efficiency of parallel audio processing algorithms implemented in modern multiple-core desktop processors.

Czech abstract

Tento článek se zabývá subjektivním hodnocením dopravního zpoždění zvukového signálu způsobeným principem digitálního zpracování zvukových signálů v reálném čase. V článku je popsán návrh exeprimentu používající psychoakustickou metodu konstatních podnětů k vyhodnocení vjemu dopravního zpoždění při živé hudební produkci na elektronický hudební nástroj. V článku jsou prezentovány výsledky experimentu pro různé typy elektronických hudebních nástrojů. Na základě výsledků tohoto experimentu a efektivity alhoritmů paralelního zpracování zvukových signálů implementovaných na vícejádrových procesorech je v závěru diskutována doporučená velikost vyrovnávací paměti pro systémy digitálního zpracování zvukových signálů v reálném čase.

English abstract

This paper deals with a subjective evaluation of an audio signal latency caused by principle of real-time digital audio signal processing. Design of an experiment is described in the paper that uses psychoacoustic method of constant stimuli with anchor to evaluate sensation of the latency in live music performance on an electronic musical instrument. Results of the experiment are presented in the paper for several types of electronic music instruments. The recommended buffer size for real-time digital audio signal processing systems is discussed in conclusion, based on the experiment results and efficiency of parallel audio processing algorithms implemented in modern multiple-core desktop processors.

Keywords

Acoustic signal processing, Audio systems, Real-time systems, Subjective evaluation

RIV year

2010

Released

17.08.2010

Publisher

Asszisztencia Szervezo Kft.

Location

Budapest

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010

Pages from

74

Pages to

77

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT35246,
 author="Jiří {Schimmel}",
 title="Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems",
 annote="This paper deals with a subjective evaluation of an audio signal latency caused by principle of real-time digital audio signal processing. Design of an experiment is described in the paper that uses psychoacoustic method of constant stimuli with anchor to evaluate sensation of the latency in live music performance on an electronic musical instrument. Results of the experiment are presented in the paper for several types of electronic music instruments. The recommended buffer size for real-time digital audio signal processing systems is discussed in conclusion, based on the experiment results and efficiency of parallel audio processing algorithms implemented in modern multiple-core desktop processors.",
 address="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 booktitle="Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010",
 chapter="35246",
 howpublished="print",
 institution="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 year="2010",
 month="august",
 pages="74--77",
 publisher="Asszisztencia Szervezo Kft.",
 type="conference paper"
}