Publication detail

Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů

VAŠÍČEK, Z.

Original Title

Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů

Czech Title

Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů

Language

cs

Original Abstract

V posledních letech bylo v řadě publikací ukázáno, že využitím evoluční technik při řešení konkrétního problému jsme schopni získat kvalitní a mnohdy inovativní výsledky.Často skloňovaným nedostatkem evolučního přístupu je však problém škálovatelnosti, zejména problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje efektivně řešit komplexní úlohy.Ačkoliv nejvíce výsledků bylo dosaženo v oblasti návrhu číslicových obvodů, nebyl doposud publikován přístup umožňující pracovat s obvody čítajícími více než cca 25 vstupů.Článek popisuje strukturu disertační práce, která se zabývá návrhem technik umožňujících redukovat problém škálovatelnosti evaluace.V oblasti návrhu kombinačních obvodů se podařilo spojením evolučních technik s metodami formální verifikace tento problém výrazně redukovat, navržený přístup je schopen manipulovat s obvody čítajícími desítky až stovky vstupů.

Czech abstract

V posledních letech bylo v řadě publikací ukázáno, že využitím evoluční technik při řešení konkrétního problému jsme schopni získat kvalitní a mnohdy inovativní výsledky.Často skloňovaným nedostatkem evolučního přístupu je však problém škálovatelnosti, zejména problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje efektivně řešit komplexní úlohy.Ačkoliv nejvíce výsledků bylo dosaženo v oblasti návrhu číslicových obvodů, nebyl doposud publikován přístup umožňující pracovat s obvody čítajícími více než cca 25 vstupů.Článek popisuje strukturu disertační práce, která se zabývá návrhem technik umožňujících redukovat problém škálovatelnosti evaluace.V oblasti návrhu kombinačních obvodů se podařilo spojením evolučních technik s metodami formální verifikace tento problém výrazně redukovat, navržený přístup je schopen manipulovat s obvody čítajícími desítky až stovky vstupů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT35127,
 author="Zdeněk {Vašíček}",
 title="Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů",
 annote="V posledních letech bylo v řadě publikací ukázáno, že využitím evoluční technik
při řešení konkrétního problému jsme schopni získat kvalitní a mnohdy inovativní
výsledky.Často skloňovaným nedostatkem evolučního přístupu je však problém
škálovatelnosti, zejména problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje
efektivně řešit komplexní úlohy.Ačkoliv nejvíce výsledků bylo dosaženo v oblasti
návrhu číslicových obvodů, nebyl doposud publikován přístup umožňující pracovat
s obvody čítajícími více než cca 25 vstupů.Článek popisuje strukturu disertační
práce, která se zabývá návrhem technik umožňujících redukovat problém
škálovatelnosti evaluace.V oblasti návrhu kombinačních obvodů se podařilo
spojením evolučních technik s metodami formální verifikace tento problém výrazně
redukovat, navržený přístup je schopen manipulovat s obvody čítajícími desítky až
stovky vstupů.",
 address="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2010",
 chapter="35127",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 year="2010",
 month="september",
 pages="165--170",
 publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
 type="conference paper"
}