Publication detail

Optimized Algorithm for Probabilistic Evaluation of Enhanced Distributed Coordination Access According to IEEE 802.11e

RAJMIC, P. MOLNÁR, K.

Original Title

Optimized Algorithm for Probabilistic Evaluation of Enhanced Distributed Coordination Access According to IEEE 802.11e

Czech Title

Optimalizovaný algoritmus pro pravděpodobnostní analýzu rozšířené distribuované koordinační funkce pracující podle standardu 802.11e

English Title

Optimized Algorithm for Probabilistic Evaluation of Enhanced Distributed Coordination Access According to IEEE 802.11e

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The IEEE 802.11e standard introduces a system of Access Categories (AC) and differentiated medium access control mechanisms for wireless local area networks. The preferential or deferral treatment of frames is achieved using configurable Arbitration Inter-Frame Spaces (AIFS) and customizable Contention Window (CW) sizes. In this paper we introduce a general algorithm which calculates the probability of winning the contention by a given AC, based on the values of AIFS lengths and CW sizes.

Czech abstract

Standard IEEE 802.11e uvádí pro bezdrátové lokální sítě systém kategorií přístupu a diferencované řízení přístupu k médiu. Zvýhodněné či naopak znevýhodněné zacházení s rámci je umožněno použitím konfigurovatelných mezirámcových mezer (Arbitrary Inter-Frame Spaces - AIFS) a nastavitelnou velikostí okna soutěžení (Contentionu Window - CW). Článek popisuje obecný algoritmus, který umožňuje stanovit pravděpodobnost výhry pro určité kategorie přístupu na základě znalosti délek AIFS a velikostí CW v síti.

English abstract

The IEEE 802.11e standard introduces a system of Access Categories (AC) and differentiated medium access control mechanisms for wireless local area networks. The preferential or deferral treatment of frames is achieved using configurable Arbitration Inter-Frame Spaces (AIFS) and customizable Contention Window (CW) sizes. In this paper we introduce a general algorithm which calculates the probability of winning the contention by a given AC, based on the values of AIFS lengths and CW sizes.

Keywords

802.11e, EDCF, contention, probability

RIV year

2010

Released

17.08.2010

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

Proceedings of the 33rd International Conference Telecommunications and Signal Processing

Pages from

297

Pages to

303

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT35031,
  author="Pavel {Rajmic} and Karol {Molnár}",
  title="Optimized Algorithm for Probabilistic Evaluation of Enhanced Distributed Coordination Access According to IEEE 802.11e",
  annote="The IEEE 802.11e standard introduces a system of Access Categories (AC) and differentiated medium access control mechanisms for wireless local area networks. The preferential or deferral treatment of frames is achieved using configurable Arbitration Inter-Frame Spaces (AIFS) and customizable Contention Window (CW) sizes. In this paper we introduce a general algorithm which calculates the probability of winning the contention by a given AC, based on the values of AIFS lengths and CW sizes.",
  booktitle="Proceedings of the 33rd International Conference Telecommunications and Signal Processing",
  chapter="35031",
  howpublished="online",
  year="2010",
  month="august",
  pages="297--303",
  type="conference paper"
}