Publication detail

Příspěvek k problematice termomechanického namáhání v mikroelektronických strukturách

Original Title

Příspěvek k problematice termomechanického namáhání v mikroelektronických strukturách

Czech Title

Příspěvek k problematice termomechanického namáhání v mikroelektronických strukturách

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o modelování termomechanického namáhání v moderních mikroelektronických strukturách. Počítačové simulace jsou prováděny za využití výpočetního systému ANSYS, který je založen na metodě konečných prvků (FEM). Po simulaci byla získána data vyhodnocena a bylo provedeno porovnání získaných výsledků za účelem určení rozdílu mezi pnutím v různých částech modelované struktury a mezi různými strukturami.

Czech abstract

Článek pojednává o modelování termomechanického namáhání v moderních mikroelektronických strukturách. Počítačové simulace jsou prováděny za využití výpočetního systému ANSYS, který je založen na metodě konečných prvků (FEM). Po simulaci byla získána data vyhodnocena a bylo provedeno porovnání získaných výsledků za účelem určení rozdílu mezi pnutím v různých částech modelované struktury a mezi různými strukturami.

BibTex


@inproceedings{BUT34874,
 author="Jiří {Pulec} and Ivan {Szendiuch}",
 title="Příspěvek k problematice termomechanického namáhání v mikroelektronických strukturách",
 annote="Článek pojednává o modelování termomechanického namáhání v moderních mikroelektronických strukturách. Počítačové simulace jsou prováděny za využití výpočetního systému ANSYS, který je založen na metodě konečných prvků (FEM). Po simulaci byla získána data vyhodnocena a bylo provedeno porovnání získaných výsledků za účelem určení rozdílu mezi pnutím v různých částech modelované struktury a mezi různými strukturami.",
 address="NOVPRESS",
 booktitle="MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. (id 15937)",
 chapter="34874",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="NOVPRESS",
 year="2011",
 month="january",
 pages="19--24",
 publisher="NOVPRESS",
 type="conference paper"
}