Publication detail

SLEDOVÁNÍ VLIVU PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA CHARAKTERISTIKY PLAZMOVÉHO GENERÁTORU

GREGOR, J., HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J.

Original Title

SLEDOVÁNÍ VLIVU PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA CHARAKTERISTIKY PLAZMOVÉHO GENERÁTORU

Czech Title

SLEDOVÁNÍ VLIVU PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA CHARAKTERISTIKY PLAZMOVÉHO GENERÁTORU

Language

cs

Original Abstract

The paper discusses the influence of various operational conditions on the characteristics of the plasma generator.

Czech abstract

The paper discusses the influence of various operational conditions on the characteristics of the plasma generator.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT3482,
 author="Jan {Gregor} and Jaroslav {Heinz} and Ivana {Jakubová} and Josef {Šenk}",
 title="SLEDOVÁNÍ VLIVU PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA CHARAKTERISTIKY PLAZMOVÉHO GENERÁTORU",
 annote="The paper discusses the influence of various operational conditions on the characteristics of the plasma generator.",
 address="FEI VUT v Brně",
 booktitle="Sborník celostátní konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí EPVE 99, díl 2/2",
 chapter="3482",
 institution="FEI VUT v Brně",
 year="1999",
 month="september",
 pages="231",
 publisher="FEI VUT v Brně",
 type="conference paper"
}