Publication detail

Fully-differential current amplifier and its application to universal and adjustable filter

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. VRBA, K.

Original Title

Fully-differential current amplifier and its application to universal and adjustable filter

Czech Title

Plně diferenční proudový zesilovač a jeho aplikace pro návrh univerzálního a plně řiditelného filtru

English Title

Fully-differential current amplifier and its application to universal and adjustable filter

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

A novel fully-differential (F-D) digitally adjustable current amplifier referred to as Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA) and its application to the design of F-D filter working in the current mode are presented in this contribution. The basic features of DACA are shown. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal. The parameters of the filter can be easily tuned thanks to properly placed DACA elements. Simulation results are included in the contribution.

Czech abstract

Nový plně diferenční (F-D) a digitálně nastavitelný proudový zesilovač pojmenovaný Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA) a jeho aplikace pro návrh F-D filtru pracujícího v proudovém módu je prezentována v tomto příspěvku. Jsou ukázány základní vlastnosti DACA. Filtr byl navržen pomocí transformace nediferenční (S-E) struktury a je univerzální. Parametry filtru mohou být snadno řízeny díky vhodně umístěným prvkům DACA. Výsledky simulací jsou v článku zahrnuty.

English abstract

A novel fully-differential (F-D) digitally adjustable current amplifier referred to as Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA) and its application to the design of F-D filter working in the current mode are presented in this contribution. The basic features of DACA are shown. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal. The parameters of the filter can be easily tuned thanks to properly placed DACA elements. Simulation results are included in the contribution.

Keywords

DACA, current mode, universal filter, tunable filter, digitally adjustable current amplifier

RIV year

2010

Released

08.09.2010

Publisher

University of West Bohemia

Location

Plzeň

ISBN

978-80-7043-865-7

Book

2010 International Conference on Applied Electronics

Pages from

141

Pages to

144

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT34794,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Kamil {Vrba}",
 title="Fully-differential current amplifier and its application to universal and adjustable filter",
 annote="A novel fully-differential (F-D) digitally adjustable current amplifier referred to as Digitally Adjustable Current Amplifier (DACA) and its application to the design of F-D filter working in the current mode are presented in this contribution. The basic features of DACA are shown. The filter was designed by the transformation of the single-ended (S-E) structure and is universal. The parameters of the filter can be easily tuned thanks to properly placed DACA elements. Simulation results are included in the contribution.",
 address="University of West Bohemia",
 booktitle="2010 International Conference on Applied Electronics",
 chapter="34794",
 howpublished="print",
 institution="University of West Bohemia",
 year="2010",
 month="september",
 pages="141--144",
 publisher="University of West Bohemia",
 type="conference paper"
}