Publication detail

INTRODUCTION THE CONCEPT OF MAJORITY VOTING WITH PRIORITIES INTO FAULT-TOLERANT SOFTSWITCH

DANĚČEK, V. ŠILHAVÝ, P.

Original Title

INTRODUCTION THE CONCEPT OF MAJORITY VOTING WITH PRIORITIES INTO FAULT-TOLERANT SOFTSWITCH

Czech Title

Zavedení konceptu rozhodovaní většiny s prioritami do chybově odolné softwarové ústredny

English Title

INTRODUCTION THE CONCEPT OF MAJORITY VOTING WITH PRIORITIES INTO FAULT-TOLERANT SOFTSWITCH

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The article deals with fault tolerant connection between PBXs. At the beginning, the reader is made familiar with the problems of most common PBX and with SIP communication. Subsequently the majority voting concept is described. Then the reader is made with familiar with the enhancing of the majority voting concept with work priorities. This type of concept is described in detail, including examples. The conclusion of the article contains a detailed description of the new Fault-tolerant concept and its possible subsequent implementation on PBXs.

Czech abstract

Článek se zabývá návrhem chybově odolného spojení mezi ústřednami. Ze začátku je čtenář seznámen s problematikou pobočkových ústředen a nejpoužívanějším komunikačním protokolem SIP. Následně je popsána funkce rozhodovacího většinového členu. Poté je čtenář seznámen s vylepšením tohoto členu o práci s prioritami. Tento prvek je detailně popsán, včetně příkladů. Závěr článku obsahuje detailní popis nové koncepce a její možné následné implemtace.

English abstract

The article deals with fault tolerant connection between PBXs. At the beginning, the reader is made familiar with the problems of most common PBX and with SIP communication. Subsequently the majority voting concept is described. Then the reader is made with familiar with the enhancing of the majority voting concept with work priorities. This type of concept is described in detail, including examples. The conclusion of the article contains a detailed description of the new Fault-tolerant concept and its possible subsequent implementation on PBXs.

Keywords

Fault tolerant system, Majority voter, Session Initial Protocol, Softswitch

RIV year

2010

Released

17.08.2010

Publisher

Asszisztencia SzervezoKft.,

Location

H-1055 Budapest Szent István krt. 7.

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010

Edition number

1

Pages from

456

Pages to

460

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT34789,
 author="Vít {Daněček} and Pavel {Šilhavý}",
 title="INTRODUCTION THE CONCEPT OF MAJORITY VOTING WITH PRIORITIES INTO FAULT-TOLERANT SOFTSWITCH",
 annote="The article deals with fault tolerant connection between PBXs. At the beginning, the reader is made familiar with the problems of most common PBX and with SIP communication. Subsequently the majority voting concept is described. Then the reader is made with familiar with the enhancing of the majority voting concept with work priorities. This type of concept is described in detail, including examples. The conclusion of the article contains a detailed description of the new Fault-tolerant concept and its possible subsequent implementation on PBXs.",
 address="Asszisztencia SzervezoKft.,",
 booktitle="The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010",
 chapter="34789",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asszisztencia SzervezoKft.,",
 year="2010",
 month="august",
 pages="456--460",
 publisher="Asszisztencia SzervezoKft.,",
 type="conference paper"
}