Publication detail

Data Exchange between Real Network Component and OPNET Modeler Simulation Environment

HOŠEK, J. RŮČKA, L. MOLNÁR, K. MATOCHA, T. BARTL, M.

Original Title

Data Exchange between Real Network Component and OPNET Modeler Simulation Environment

Czech Title

Výměna dat mezi reálným síťovým prvkem a simulačním prostředím OPNET Modeler

English Title

Data Exchange between Real Network Component and OPNET Modeler Simulation Environment

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper is focused on the simulation tool OPNET Modeler and its possibility to communicate with external systems and applications. Due to this we are able to interconnect simulation environment with real network system and gain the simulation results more accurate and in accordance with the reality. We created communication model composed from network scenario created in the OPNET Modeler, C/C++ external application and Cisco router. This model enables data exchange between external network component and work station in OPNET Modeler scenario. This model is very useful especially in the situation when you need to include a real network device into simulation process.

Czech abstract

Tento článek je zaměřen na simulační nástroj OPNET Modeler a jeho možnost komunikace s externími systémy a aplikacemi. Díky této funkci jsme schopní propojit simulační prostředí s reálným síťovým systémem a získat přesnější výsledky simulace v porovnání s realitou. V rámci naší práce jsme vytvořili komunikační model tvořený síťovým scénářem v prostředí OPNET Modeler, C/C++ externí aplikací a směrovačem od firmy Cisco. Tento model umožňuje výměnu dat mezi externím síťovým komponentem a modelu pracovní stanice v OPNET Modeleru. Tento simulační model je užitečný zejména v situacích, kdy je potřeba zahrnout reálné síťové zařízení do simulačního procesu.

English abstract

This paper is focused on the simulation tool OPNET Modeler and its possibility to communicate with external systems and applications. Due to this we are able to interconnect simulation environment with real network system and gain the simulation results more accurate and in accordance with the reality. We created communication model composed from network scenario created in the OPNET Modeler, C/C++ external application and Cisco router. This model enables data exchange between external network component and work station in OPNET Modeler scenario. This model is very useful especially in the situation when you need to include a real network device into simulation process.

Keywords

BER, Esys interface, MIB, OPNET Modeler, SNMP

RIV year

2010

Released

20.07.2010

Publisher

WSEAS Press

Location

Korfu, Řecko

ISBN

978-960-474-200-4

Book

Latest Trends on Communication - Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Communications

Edition

1

Edition number

1

Pages from

184

Pages to

188

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT34787,
 author="Jiří {Hošek} and Lukáš {Růčka} and Karol {Molnár} and Tomáš {Matocha} and Milan {Bartl}",
 title="Data Exchange between Real Network Component and OPNET Modeler Simulation Environment",
 annote="This paper is focused on the simulation tool OPNET Modeler and its possibility to communicate with external systems and applications. Due to this we are able to interconnect simulation environment with real network system and gain the simulation results more accurate and in accordance with the reality. We created communication model composed from network scenario created in the OPNET Modeler, C/C++ external application and Cisco router. This model enables data exchange between external network component and work station in OPNET Modeler scenario. This model is very useful especially in the situation when you need to include a real network device into simulation process.",
 address="WSEAS Press",
 booktitle="Latest Trends on Communication - Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Communications",
 chapter="34787",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="WSEAS Press",
 year="2010",
 month="july",
 pages="184--188",
 publisher="WSEAS Press",
 type="conference paper"
}