Publication detail

Real-Time Guitar Tube Amplifier Simulation Using an Approximation of Differential Equations

MAČÁK, J. SCHIMMEL, J.

Original Title

Real-Time Guitar Tube Amplifier Simulation Using an Approximation of Differential Equations

Czech Title

Simulace elektronkového kytarové zesilovače v reálném čase s využitím aproximací

English Title

Real-Time Guitar Tube Amplifier Simulation Using an Approximation of Differential Equations

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Digital simulation of guitar tube amplifiers is still an opened topic. The efficient implementation of several parts of the guitar amplifier is presented in this paper. This implementation is based on the pre-computation of the solution of the nonlinear differential system and further approximation of the solution. It reduces the computational complexity while the accuracy is comparable with the numerical solution. The method is used for simulation of different parts of the guitar amplifier, namely a triode preamp stage, a phase splitter and a push-pull amplifier. Finally, the results and comparison with other methods are discussed.

Czech abstract

Číslicová simulace kytarových elektronkových zesilovačů je stále otevřeným tématem. Tento článek se zabývá implementací několika částí zesilovače v reálném čase. Implementace je založená na před-počítání řešení a jeho aproximaci. To umožní snížit výpočetní náročnost zatímco přesnost je srovnatelná s numerickým řešením.

English abstract

Digital simulation of guitar tube amplifiers is still an opened topic. The efficient implementation of several parts of the guitar amplifier is presented in this paper. This implementation is based on the pre-computation of the solution of the nonlinear differential system and further approximation of the solution. It reduces the computational complexity while the accuracy is comparable with the numerical solution. The method is used for simulation of different parts of the guitar amplifier, namely a triode preamp stage, a phase splitter and a push-pull amplifier. Finally, the results and comparison with other methods are discussed.

Keywords

guitar tube amplifier, simulation, approximation

RIV year

2010

Released

06.09.2010

ISBN

978-3-200-01940-9

Book

Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects DAFx10

Pages from

34

Pages to

41

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT34687,
  author="Jaromír {Mačák} and Jiří {Schimmel}",
  title="Real-Time Guitar Tube Amplifier Simulation Using an Approximation of Differential Equations",
  annote="Digital simulation of guitar tube amplifiers is still an opened topic.
The efficient implementation of several parts of the guitar amplifier
is presented in this paper. This implementation is based on
the pre-computation of the solution of the nonlinear differential
system and further approximation of the solution. It reduces the
computational complexity while the accuracy is comparable with
the numerical solution. The method is used for simulation of different
parts of the guitar amplifier, namely a triode preamp stage,
a phase splitter and a push-pull amplifier. Finally, the results and
comparison with other methods are discussed.",
  booktitle="Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects DAFx10",
  chapter="34687",
  howpublished="print",
  year="2010",
  month="september",
  pages="34--41",
  type="conference paper"
}