Publication detail

Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs

KOTON, J. HERENCSÁR, N. CICEKOGLU, O. VRBA, K.

Original Title

Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs

Czech Title

KHN ekvivalentní kmitočtový filtr pracující v proudovém módu využívající ECCII

English Title

Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper we present a current-mode electronically tunable multifunction frequency filter that behavior is equivalent to the well known KHN filter. The proposed structure has one low-impedance input with zero potential and three highimpedance outputs with low-, band- and high-pass responses. The mutually independent control of the quality factor Q and natural frequency w0 is made by electronically tunable current conveyors ECCII. The behavior of the structure has been verified by Spice simulations and, furthermore, by experimental measurements, where AC and transient analyses have been performed.

Czech abstract

V tomto článku prezentujeme elektronicky řiditelný multifunkční filtr pracující v proudovém módu, jehož chování je ekvivalentní se známým KHN filtrem. Popisované zapojení má jeden nízkoimpedanční vstup a tři vysokoimpedanční výstupy s odezvamy typu dolní, pásmová a horní propust. Vzájemně nezávislá změna činitele jakosti Q a charakteristického kmitočti w0 je umožněna pomocí tří elektronicky řiditelných proudových konvejorů ECCII. Chování struktury bylo ověřeno simulacemi v Spice a dále také pomocí experimentálního měření.

English abstract

In this paper we present a current-mode electronically tunable multifunction frequency filter that behavior is equivalent to the well known KHN filter. The proposed structure has one low-impedance input with zero potential and three highimpedance outputs with low-, band- and high-pass responses. The mutually independent control of the quality factor Q and natural frequency w0 is made by electronically tunable current conveyors ECCII. The behavior of the structure has been verified by Spice simulations and, furthermore, by experimental measurements, where AC and transient analyses have been performed.

Keywords

current-mode, frequency filter KHN equivalent, ECCII, analog signal processing

RIV year

2010

Released

02.08.2010

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010

Pages from

27

Pages to

30

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT34637,
 author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Oguzhan {Cicekoglu} and Kamil {Vrba}",
 title="Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs",
 annote="In this paper we present a current-mode electronically tunable multifunction frequency filter that behavior is equivalent to the well known KHN filter. The proposed structure has one low-impedance input with zero potential and three highimpedance outputs with low-, band- and high-pass responses. The mutually independent control of the quality factor Q and natural frequency w0 is made by electronically tunable current conveyors ECCII. The behavior of the structure has been verified by Spice simulations and, furthermore, by experimental measurements, where AC and transient analyses have been performed.",
 booktitle="Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010",
 chapter="34637",
 howpublished="print",
 year="2010",
 month="august",
 pages="27--30",
 type="conference paper"
}