Publication detail

Fully Differential Current-Mode Band-Pass Filter: Two Design Solutions

KOTON, J. HERENCSÁR, N. JEŘÁBEK, J. VRBA, K.

Original Title

Fully Differential Current-Mode Band-Pass Filter: Two Design Solutions

Czech Title

Plně diferenční pásmová propust v proudovém módu: dvě návrhová řešení

English Title

Fully Differential Current-Mode Band-Pass Filter: Two Design Solutions

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Two circuit solutions of a fully differential currentmode band-pass filter are presented in this paper. The main feature of these circuits is that the quality factor Q can be electronically adjusted independently of the natural frequency w0 via single active element, namely the digitally adjustable current amplifier (DACA). The Q-control is directly or indirectly proportional to the current gain of the DACA depending on the circuit structure used. The behavior of the proposed structures has been verified by Spice simulations.

Czech abstract

V článku jsou prezentována dvě obvodová řešení plně diferenčních filtrů typu pásmová propust. Hlavní vlastností těchto obvodů je, že činitel jakosti Q lze elektronicky měnit nezávisle na charakteristickém kmitočtu w0 pomocí jediného aktivního prvku, digitálně řizeného proudového zesilovače (DACA). Změna činitele jakosti je přímo nebo nepřímo úměrná proudovému zesílení prvku DACA v závislosti na použitém zapojení. Chování navržených obvodů bylo ověřené simulacemi Spice.

English abstract

Two circuit solutions of a fully differential currentmode band-pass filter are presented in this paper. The main feature of these circuits is that the quality factor Q can be electronically adjusted independently of the natural frequency w0 via single active element, namely the digitally adjustable current amplifier (DACA). The Q-control is directly or indirectly proportional to the current gain of the DACA depending on the circuit structure used. The behavior of the proposed structures has been verified by Spice simulations.

Keywords

Digitally adjustable current amplifier (DACA), current-mode, fully differential band-pass filter, analog signal processing

RIV year

2010

Released

02.08.2010

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT34635,
  author="Jaroslav {Koton} and Norbert {Herencsár} and Jan {Jeřábek} and Kamil {Vrba}",
  title="Fully Differential Current-Mode Band-Pass Filter: Two Design Solutions",
  annote="Two circuit solutions of a fully differential currentmode band-pass filter are presented in this paper. The main feature of these circuits is that the quality factor Q can be electronically adjusted independently of the natural frequency w0 via single active element, namely the digitally adjustable current amplifier (DACA). The Q-control is directly or indirectly proportional to the current gain of the DACA depending on the circuit structure used. The behavior of the proposed structures has been verified by Spice simulations.",
  booktitle="Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010",
  chapter="34635",
  howpublished="print",
  year="2010",
  month="august",
  pages="1--4",
  type="conference paper"
}