Publication detail

Fully-Differential Universal Filter with Current Active Elements

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. VRBA, K.

Original Title

Fully-Differential Universal Filter with Current Active Elements

Czech Title

Plně diferenční univerzální filtr s proudovými aktivními prvky

English Title

Fully-Differential Universal Filter with Current Active Elements

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

A novel fully-differential (F-D) filtering structure is presented in this contribution. Filter is universal and designed by the standard transformation method, starting from the single-ended (S-E) circuit that is also included. Designed filter operates simultaneously in the current mode and with the F-D current active elements only. Presented solution is very simple; however it is one of its main benefits. Circuit could be easily extended or modified for a particular solution. Simulation results for all transfer functions are included.

Czech abstract

Nová plně diferenční (F-D) filtrační struktura je prezentována v tomto příspěvku. Filtr je univerzální a navržen standardní transformační metodou z nediferenční (S-E) předlohy, který je rozvněž v článku zahrnut. Navržený filtr pracuje jak v proudovém módu, tak pouze s F-D proudovými aktivními prvky. Prezentované řešení je velmi jednoduché, nicméně to je jednou z jeho předností. Obvod je možné snadno rozšířit nebo modifikovat dle potřeb konkrétního řešení. Článek obsahuje výsledky simulací všech přenosových funkcí.

English abstract

A novel fully-differential (F-D) filtering structure is presented in this contribution. Filter is universal and designed by the standard transformation method, starting from the single-ended (S-E) circuit that is also included. Designed filter operates simultaneously in the current mode and with the F-D current active elements only. Presented solution is very simple; however it is one of its main benefits. Circuit could be easily extended or modified for a particular solution. Simulation results for all transfer functions are included.

Keywords

current follower, current mode, fully-differential current follower, fully-differential filter

RIV year

2010

Released

22.07.2010

Publisher

WSEAS

ISBN

978-960-474-208-0

Book

In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10)

Pages from

83

Pages to

86

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT34620,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Kamil {Vrba}",
 title="Fully-Differential Universal Filter with Current Active Elements",
 annote="A novel fully-differential (F-D) filtering structure is presented in this contribution. Filter is universal and designed by the standard transformation method, starting from the single-ended (S-E) circuit that is also included. Designed filter operates simultaneously in the current mode and with the F-D current active elements only. Presented solution is very simple; however it is one of its main benefits. Circuit could be easily extended or modified for a particular solution. Simulation results for all transfer functions are included.",
 address="WSEAS",
 booktitle="In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10)",
 chapter="34620",
 howpublished="online",
 institution="WSEAS",
 year="2010",
 month="july",
 pages="83--86",
 publisher="WSEAS",
 type="conference paper"
}