Publication detail

Grammar Guided Genetic Programming for Automatic Image Filter Design

KARÁSEK, J. BURGET, R. BENEŠ, R. NAGY, Ľ.

Original Title

Grammar Guided Genetic Programming for Automatic Image Filter Design

Czech Title

Automatizovaný návrh obrazových filtrů pomocí gramatikou řízeného genetického programování

English Title

Grammar Guided Genetic Programming for Automatic Image Filter Design

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This paper presents a new innovative technique for high level image filter design. At first, the evolution framework has been designed and implemented. This framework should maximize reusability and robustness of source code and performance of proposed filters. This article describes part of the framework which deals with grammar-guided genetic programming and its use case. The use case shows how it is possible to make an image filter design by automatic process of evolution. The concrete example is shown on the recognition of artery in medical screening. The main contribution of this work is to facilitate and improve the productivity of automatic image filter design.

Czech abstract

Článek prezentuje novou inovativní techniku návrhu obrazových filtrů. Na začátku výzkumu byl implementován evoluční framework, s ohledem na maximální znovupoužitelnost kódu, robustnost a výkon. Článek popisuje návrh samotného frameworku, modul pro genetické programování řízené gramatiou a konkrétní případ užití. Jako případ užití je ukázán příklad navržení obrazového filtru automatickým evolučním procesem, který je schopen rozpoznat tepny v obraze pořízeném ultrazvukem. Hlavním přínosem článku je ukázat automatický návrh filtru a jeho využítí v praxi.

English abstract

This paper presents a new innovative technique for high level image filter design. At first, the evolution framework has been designed and implemented. This framework should maximize reusability and robustness of source code and performance of proposed filters. This article describes part of the framework which deals with grammar-guided genetic programming and its use case. The use case shows how it is possible to make an image filter design by automatic process of evolution. The concrete example is shown on the recognition of artery in medical screening. The main contribution of this work is to facilitate and improve the productivity of automatic image filter design.

Keywords

Evolutin Framework, Genetic Algorithms, Genetic Programming, Context Free Grammar, Image Filter Design

RIV year

2010

Released

09.12.2010

Publisher

VSB-Technical University of Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-2330-0

Book

The 10th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics

Pages from

205

Pages to

210

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT34422,
 author="Jan {Karásek} and Radim {Burget} and Radek {Beneš} and Ľuboš {Nagy}",
 title="Grammar Guided Genetic Programming for Automatic Image Filter Design",
 annote="This paper presents a new innovative technique for high level image filter design. At first, the evolution framework has been designed and implemented. This framework should maximize reusability and robustness of source code and performance of proposed filters. This article describes part of the framework which deals with grammar-guided genetic programming and its use case. The use case shows how it is possible to make an image filter design by automatic process of evolution. The concrete example is shown on the recognition of artery in medical screening. The main contribution of this work is to facilitate and improve the productivity of automatic image filter design.",
 address="VSB-Technical University of Ostrava",
 booktitle="The 10th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics",
 chapter="34422",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VSB-Technical University of Ostrava",
 year="2010",
 month="december",
 pages="205--210",
 publisher="VSB-Technical University of Ostrava",
 type="conference paper"
}