Publication detail

Dynamic features of the traffic flow measured by GPS system.

APELTAUER, T. BUREŠ, J. HOLCNER, P. MACUR, J.

Original Title

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

Czech Title

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

English Title

Dynamic features of the traffic flow measured by GPS system.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.

Czech abstract

Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.

English abstract

Contribution shows application in the exact vehicle position detection issue with using GPS and its application to measurement of the vehicle dynamics. Collected data has been combined with the accelerometer and used for validation of traffic model is characteristic known as IDM traffic model (Intelligent Driver Model). Widely used data are collected by inductive loops, but for verification of microscopic traffic models are not suitable very well. Development of the GPS and other similar systems offers very straightforward way of thevehicle movement detection with sufficient accuracy.

Keywords

GPS, traffic flow, RTK, kinematic method, measurement

RIV year

2008

Released

09.09.2008

Publisher

ČVUT v Praze

Location

Praha

ISBN

978-80-01-04074-4

Book

Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství.

Edition

1

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT33997,
 author="Tomáš {Apeltauer} and Jiří {Bureš} and Petr {Holcner} and Jiří {Macur}",
 title="Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.",
 annote="Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému
GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o
data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu
známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí
z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických
modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů
nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.",
 address="ČVUT v Praze",
 booktitle="Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství.",
 chapter="33997",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČVUT v Praze",
 year="2008",
 month="september",
 pages="1--10",
 publisher="ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}