Publication detail

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

Original Title

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

Czech Title

Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.

Czech abstract

Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.

BibTex


@inproceedings{BUT33997,
 author="Tomáš {Apeltauer} and Jiří {Bureš} and Petr {Holcner} and Jiří {Macur}",
 title="Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS.",
 annote="Příspěvek popisuje aplikaci přesného měření polohy vozidla prostřednictvím systému
GPS a jeho aplikaci pro měření dynamických charakteristik vozidel. Měření bylo doplněno o
data získaná z akcelerometru a použito k ověření vlastností modelu dopravního proudu
známého pod zkratkou IDM (Inteligent Driver Model). Nejčastěji dostupná data pocházejí
z profilových měření (induktivní smyčky), která se ale pro verifikaci mikroskopických
modelů příliš nehodí. Rozvoj GPS a jemu příbuzných konkurenčních družicových systémů
nabízí přímočarý způsob měření pohybu vozidel s dnes již uspokojivou přesností.",
 address="ČVUT v Praze",
 booktitle="Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství.",
 chapter="33997",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ČVUT v Praze",
 year="2008",
 month="september",
 pages="1--10",
 publisher="ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}