Publication detail

Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy

Original Title

Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy

Czech Title

Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy

Language

cs

Original Abstract

Jednorozměrná kaskáda náhledových tabulek (LUT kaskáda) se jeví jako vhodná struktura pro realizaci logických funkcí v hardware, firmware a software. LUT kaskádu můžeme snadno získat z vícevýstupových binárních rozhodovacích diagramů (MTBDD), ale bohužel konstrukce MTBDD je poměrně složitý úkol, obzvláště pokud chceme získat optimální diagram. Cílem této disertační práce je navrhnout metodu syntézy LUT kaskád založenou na iterativní disjunktní dekompozici.

Czech abstract

Jednorozměrná kaskáda náhledových tabulek (LUT kaskáda) se jeví jako vhodná struktura pro realizaci logických funkcí v hardware, firmware a software. LUT kaskádu můžeme snadno získat z vícevýstupových binárních rozhodovacích diagramů (MTBDD), ale bohužel konstrukce MTBDD je poměrně složitý úkol, obzvláště pokud chceme získat optimální diagram. Cílem této disertační práce je navrhnout metodu syntézy LUT kaskád založenou na iterativní disjunktní dekompozici.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT33737,
 author="Petr {Mikušek}",
 title="Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy",
 annote="Jednorozměrná kaskáda náhledových tabulek (LUT kaskáda) se jeví jako vhodná
struktura pro realizaci logických funkcí v hardware, firmware a software. LUT
kaskádu můžeme snadno získat z vícevýstupových binárních rozhodovacích diagramů
(MTBDD), ale bohužel konstrukce MTBDD je poměrně složitý úkol, obzvláště pokud
chceme získat optimální diagram. Cílem této disertační práce je navrhnout metodu
syntézy LUT kaskád založenou na iterativní disjunktní dekompozici.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2009",
 chapter="33737",
 edition="NEUVEDEN",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2009",
 month="august",
 pages="118--123",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}