Publication detail

Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek

TRČKA, T.

Original Title

Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek

Czech Title

Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek

Language

cs

Original Abstract

Mechanické zatěžování pevných nevodivých látek má za následek vznik mikrotrhlin ve vnitřní struktuře zatěžovaných materiálů. Při vzniku těchto trhlin jsou současně generovány i signály elektromagnetické a akustické emise. Prostřednictvím vhodné měřící aparatury je možné tyto signály snímat a následně zpracovávat. Tento článek popisuje jev elektromagnetické a akustické emise, sestavené experimentální pracoviště a metodiku zpracování naměřených signálů. Získané poznatky lze využít pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných látek, a to především pro studium vzniku trhliny, jejího vývoje a v neposlední řadě pro její lokalizaci v zatěžovaném vzorku.

Czech abstract

Mechanické zatěžování pevných nevodivých látek má za následek vznik mikrotrhlin ve vnitřní struktuře zatěžovaných materiálů. Při vzniku těchto trhlin jsou současně generovány i signály elektromagnetické a akustické emise. Prostřednictvím vhodné měřící aparatury je možné tyto signály snímat a následně zpracovávat. Tento článek popisuje jev elektromagnetické a akustické emise, sestavené experimentální pracoviště a metodiku zpracování naměřených signálů. Získané poznatky lze využít pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných látek, a to především pro studium vzniku trhliny, jejího vývoje a v neposlední řadě pro její lokalizaci v zatěžovaném vzorku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT33273,
 author="Tomáš {Trčka}",
 title="Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek",
 annote="Mechanické zatěžování pevných nevodivých látek má za následek vznik mikrotrhlin ve vnitřní struktuře zatěžovaných materiálů. Při vzniku těchto trhlin jsou současně generovány i signály elektromagnetické a akustické emise. Prostřednictvím vhodné měřící aparatury je možné tyto signály snímat a následně zpracovávat. Tento článek popisuje jev elektromagnetické a akustické emise, sestavené experimentální pracoviště a metodiku zpracování naměřených signálů. Získané poznatky lze využít pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných látek, a to především pro studium vzniku trhliny, jejího vývoje a v neposlední řadě pro její lokalizaci v zatěžovaném vzorku.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009",
 chapter="33273",
 howpublished="print",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2009",
 month="august",
 pages="289--292",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="conference paper"
}