Publication detail

Signal Propagation and Distance Estimation in Wireless Sensor Networks

MORÁVEK, P. KOMOSNÝ, D. ŠIMEK, M. JELÍNEK, M. GIRBAU, D. LÁZARO, A.

Original Title

Signal Propagation and Distance Estimation in Wireless Sensor Networks

Czech Title

Šíření signálu a odhad vzdálenosti v bezdrátových senzorových sítích

English Title

Signal Propagation and Distance Estimation in Wireless Sensor Networks

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Localization algorithms used in wireless sensor networks can be divided into two groups: range-free and range-based algorithms. Distance estimation is a basic procedure for the latter ones since they employ distances for position determination. Therefore, this paper deals with the investigation of signal propagation for the purposes of distance estimation. Distances can be determined from the received signal power; however, there are several phenomenons, which negatively influence the measurement of signal power. One of them, the uncertainty in a radio channel, is discussed in more details. The measurement of received signal power and the uncertainty in radio channel were performed. The measurement set-up and results from both indoor and outdoor are presented and discussed.

Czech abstract

Lokalizační algoritmy v bezdrátových senzorových sítí pracují s uzly, které jsou všechny rovnocenné ve smyslu znalosti své pozice nebo v síti existuje několik uzlů, kterým se říká kotevní uzly, a tyto uzly jsou informací o své pozici vybaveny - například pomocí GPS příijímače. Ostatní uzly se pak mohou lokalizovat vzhledem ke zmíněným kotevním uzlům v daném souřadném systému. Většina algoritmů pracuje s absolutními hodnotami vzdáleností nebo ůhlů jako vstupní informace algoritmu k výpočtu pozice. Tento článake je věnován odhadu vzdálenosti mezi uzly z měření úrovně přijatého signálu. Pro přesný odhad je nutné znát propagaci signálu v daném prostředí a za daných podmínek, proto je tomuto tématu také věnována úvodní kapitola článku. Dále navazuje popis měření provedených pro odhad vzdálenosti uvnitř a vně budovy a prezentovány dosažené výsledky.

English abstract

Localization algorithms used in wireless sensor networks can be divided into two groups: range-free and range-based algorithms. Distance estimation is a basic procedure for the latter ones since they employ distances for position determination. Therefore, this paper deals with the investigation of signal propagation for the purposes of distance estimation. Distances can be determined from the received signal power; however, there are several phenomenons, which negatively influence the measurement of signal power. One of them, the uncertainty in a radio channel, is discussed in more details. The measurement of received signal power and the uncertainty in radio channel were performed. The measurement set-up and results from both indoor and outdoor are presented and discussed.

Keywords

Distance estimation, localization, RSS, wireless sensor networks, uncertainty, measurement

RIV year

2010

Released

16.08.2010

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010

Pages from

35

Pages to

40

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT32791,
  author="Patrik {Morávek} and Dan {Komosný} and Milan {Šimek} and Mojmír {Jelínek} and David {Girbau} and Antonio {Lázaro}",
  title="Signal Propagation and Distance Estimation in Wireless Sensor Networks",
  annote="Localization algorithms used in wireless sensor networks can be divided into two groups: range-free and range-based algorithms. Distance estimation is a basic procedure for the latter ones since they employ distances for position determination. Therefore, this paper deals with the investigation of signal propagation for the purposes of distance estimation. Distances can be determined from the received signal power; however, there are several phenomenons, which negatively influence the measurement of signal power. One of them, the uncertainty in a radio channel, is discussed in more details. The measurement of received signal power and the uncertainty in radio channel were performed. The measurement set-up and results from both indoor and outdoor are presented and discussed.",
  booktitle="The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010",
  chapter="32791",
  howpublished="online",
  year="2010",
  month="august",
  pages="35--40",
  type="conference paper"
}