Publication detail

Spektrální analýza naměřených signálů elektromagnetické a akustické emise

Original Title

Spektrální analýza naměřených signálů elektromagnetické a akustické emise

Czech Title

Spektrální analýza naměřených signálů elektromagnetické a akustické emise

Language

cs

Original Abstract

Mechanickým zatěžováním elektricky nevodivých pevných látek dochází ke vzniku trhlin uvnitř těchto materiálů. Při vzniku trhliny se generují signály elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise, které lze snímat vhodnými typy snímačů. Z hlediska analýzy tvorby trhliny má velký význam skupina realizací, které se vyznačují tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny po rozevření konají právě tento typ tlumeného pohybu. U této specifické skupiny je možné provést spektrální analýzu naměřených signálů EME a AE, která poskytuje detailnější pohled na samotnou tvorbu trhliny a navíc umožňuje sledovat vzájemné vztahy mezi oběma signály během tohoto procesu (a to jak v časové, tak i ve frekvenční oblasti). K tomuto účelu byl vytvořen program v prostředí MATLAB, pomocí něhož byla provedena podrobná analýza naměřených průběhů EME a AE, které spadají do skupiny realizací s tlumeným kvaziharmonickým průběhem.

Czech abstract

Mechanickým zatěžováním elektricky nevodivých pevných látek dochází ke vzniku trhlin uvnitř těchto materiálů. Při vzniku trhliny se generují signály elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise, které lze snímat vhodnými typy snímačů. Z hlediska analýzy tvorby trhliny má velký význam skupina realizací, které se vyznačují tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny po rozevření konají právě tento typ tlumeného pohybu. U této specifické skupiny je možné provést spektrální analýzu naměřených signálů EME a AE, která poskytuje detailnější pohled na samotnou tvorbu trhliny a navíc umožňuje sledovat vzájemné vztahy mezi oběma signály během tohoto procesu (a to jak v časové, tak i ve frekvenční oblasti). K tomuto účelu byl vytvořen program v prostředí MATLAB, pomocí něhož byla provedena podrobná analýza naměřených průběhů EME a AE, které spadají do skupiny realizací s tlumeným kvaziharmonickým průběhem.

BibTex


@inproceedings{BUT32707,
 author="Tomáš {Trčka} and Pavel {Koktavý}",
 title="Spektrální analýza naměřených signálů elektromagnetické a akustické emise",
 annote="Mechanickým zatěžováním elektricky nevodivých pevných látek dochází ke vzniku trhlin uvnitř těchto materiálů. Při vzniku trhliny se generují signály elektromagnetické (EME) a akustické (AE) emise, které lze snímat vhodnými typy snímačů. Z hlediska analýzy tvorby trhliny má velký význam skupina realizací, které se vyznačují tlumeným kvaziharmonickým průběhem signálu EME, kdy stěny trhliny po rozevření konají právě tento typ tlumeného pohybu. U této specifické skupiny je možné provést spektrální analýzu naměřených signálů EME a AE, která poskytuje detailnější pohled na samotnou tvorbu trhliny a navíc umožňuje sledovat vzájemné vztahy mezi oběma signály během tohoto procesu (a to jak v časové, tak i ve frekvenční oblasti). K tomuto účelu byl vytvořen program v prostředí MATLAB, pomocí něhož byla provedena podrobná analýza naměřených průběhů EME a AE, které spadají do skupiny realizací s tlumeným kvaziharmonickým průběhem.",
 address="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o",
 booktitle="Non-destructive testing in engineering practice",
 chapter="32707",
 howpublished="print",
 institution="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o",
 year="2008",
 month="november",
 pages="126--129",
 publisher="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o",
 type="conference paper"
}