Publication detail

Performance Analysis of Parallel Signal Processing Algorithms in Audio Mixing Systems

SCHIMMEL, J.

Original Title

Performance Analysis of Parallel Signal Processing Algorithms in Audio Mixing Systems

Czech Title

Analýza výkonu algoritmů paralelního zpracování signálu ve zvukových mixážních systémech.

English Title

Performance Analysis of Parallel Signal Processing Algorithms in Audio Mixing Systems

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Algorithms for real-time parallel processing of an audio signal in large-scale digital audio distribution networks, implemented on personal computer platform, are compared in this paper from the performance point of view. In such systems, the summing and multiplication of audio signal take up a significant portion of the processing power of the system. Therefore, there is a tendency to decrease its computing demands and thus reserve the computing power of the processor for other signal processing modules in the audio network. Various approaches can therefore be used to distribute computing among several threads. Seven approaches are analyzed in the paper and fastest one is found with regard to the size of audio sample buffers.

Czech abstract

V tomto článku jsou z hlediska výpočetního výkonu porovnány algoritmy paralelního zpracování zvukových signálů v reálném čase v rozsáhlých distribučních sítích implementované na platformě osobních počítačů. V takových systémech spotřebuje algoritmus, který provádí násobení a sčítání zvukového signálu na sběrnicích, značnou část výpočetního výkonu systému. Proto je snaha snížit výpočetní nároky tohoto algoritmu a tím ušetřit výpočetní výkon procesoru pro ostatní moduly v propojovací síti zpracování zvukových signálů. Proto se používá řada řešení, jak rozdělit výpočet tohoto algortimu mezi více paralelních vláken. V článku je analyzováno sedm takovýchto řešení a nalezeno nejrychlejší řešení s ohledem na velikost vyrovnávacích pamětí zvukových vzorků.

English abstract

Algorithms for real-time parallel processing of an audio signal in large-scale digital audio distribution networks, implemented on personal computer platform, are compared in this paper from the performance point of view. In such systems, the summing and multiplication of audio signal take up a significant portion of the processing power of the system. Therefore, there is a tendency to decrease its computing demands and thus reserve the computing power of the processor for other signal processing modules in the audio network. Various approaches can therefore be used to distribute computing among several threads. Seven approaches are analyzed in the paper and fastest one is found with regard to the size of audio sample buffers.

Keywords

Parallel processing; Parallel algorithms; Audio systems; Digital audio processing

RIV year

2010

Released

11.04.2010

Publisher

IEEE Computer Society

ISBN

978-0-7695-3979-9

Book

Proceedings of The Ninth International Conference on Networks ICN 2010

Edition number

1

Pages from

61

Pages to

64

Pages count

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT32544,
 author="Jiří {Schimmel}",
 title="Performance Analysis of Parallel Signal Processing Algorithms in Audio Mixing Systems",
 annote="Algorithms for real-time parallel processing of an audio signal in large-scale digital audio distribution networks, implemented on personal computer platform, are compared in this paper from the performance point of view. In such
systems, the summing and multiplication of audio signal take up a significant portion of the processing power of the system. Therefore, there is a tendency to decrease its computing demands and thus reserve the computing power of the processor for other signal processing modules in the audio network. Various approaches can therefore be used to distribute computing among several threads. Seven approaches are analyzed in the paper and fastest one is found with regard to the size of audio sample buffers.",
 address="IEEE Computer Society",
 booktitle="Proceedings of The Ninth International Conference on Networks ICN 2010",
 chapter="32544",
 howpublished="print",
 institution="IEEE Computer Society",
 year="2010",
 month="april",
 pages="61--64",
 publisher="IEEE Computer Society",
 type="conference paper"
}