Publication detail

Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise.

Original Title

Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise.

Czech Title

Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise.

Language

cs

Original Abstract

Při mechanickém zatěžování elektricky nevodivých pevných látek jsou generovány stochastické signály elektromagnetické a akustické emise, které lze snímat vhodnými typy snímačů. Tyto signály se dají využít pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných nevodivých pevných látek, zvláště pak pro studium vzniku mikrotrhlin, jejich časovému vývoji a jejich lokalizaci.

Czech abstract

Při mechanickém zatěžování elektricky nevodivých pevných látek jsou generovány stochastické signály elektromagnetické a akustické emise, které lze snímat vhodnými typy snímačů. Tyto signály se dají využít pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných nevodivých pevných látek, zvláště pak pro studium vzniku mikrotrhlin, jejich časovému vývoji a jejich lokalizaci.

BibTex


@inproceedings{BUT31404,
 author="Tomáš {Trčka} and Pavel {Koktavý} and Bohumil {Koktavý}",
 title="Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise.",
 annote="Při mechanickém zatěžování elektricky nevodivých pevných látek jsou generovány stochastické signály elektromagnetické a akustické emise, které lze snímat vhodnými typy snímačů. Tyto signály se dají využít pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných nevodivých pevných látek, zvláště pak pro studium vzniku mikrotrhlin, jejich časovému vývoji a jejich lokalizaci.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika 09",
 chapter="31404",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2009",
 month="september",
 pages="201--204",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}