Publication detail

Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou

ŠTRBA, M. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou

Czech Title

Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou

Language

cs

Original Abstract

Článek prezentuje informace o experimentálním výzkumu orientovaném na ocelové kotevní prvky - mechanické rozpěrné kotvy - dodatečně osazované do betonu.

Czech abstract

Článek prezentuje informace o experimentálním výzkumu orientovaném na ocelové kotevní prvky - mechanické rozpěrné kotvy - dodatečně osazované do betonu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT30999,
 author="Michal {Štrba} and Marcela {Karmazínová}",
 title="Porovnání únosností ocelových rozpěrných kotev v betonu při zatížení statickou a cyklickou tahovou silou",
 annote="Článek prezentuje informace o experimentálním výzkumu orientovaném na ocelové kotevní prvky - mechanické rozpěrné kotvy - dodatečně osazované do betonu.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU",
 chapter="30999",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2008",
 month="december",
 pages="----",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}