Publication detail

Nelineneární ultrazvuková spektroskopie horninových vzorků

Original Title

Nelineneární ultrazvuková spektroskopie horninových vzorků

Czech Title

Nelineneární ultrazvuková spektroskopie horninových vzorků

Language

cs

Original Abstract

Metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie byla aplikována na analýzu defektů ve vzorcích žuly a migmatitu. Vzorky byly teplotně namáhané s různou intenzitou a délkou teplotního zatěžovaní. V důsledku vzniku strukturních defektů roste útlum ultrazvukového vlnění, takže šířka rezonanční křivky se zvětšuje. Teplotní namáhání vzorků žuly a migmatitu vede k výraznému zvýšení amplitudy třetí harmonické až při zvýšení teplotního namáhání nad teplotu 200 C. Předpokládáme, že při této teplotě již dochází ke vzniku strukturních defektů. Při žíhání vzorku při teplotě 1000 C po dobu 10 minut vzroste amplituda třetí harmonické asi 3x ve srovnání s amplitudou třetí harmonické při teplotním namáhání při 350 C po dobu 1 hodiny. Na těchto vzorcích dochází též k silnému útlumu ultrazvukového vlnění a proto je nutné provádět měření v nízkofrekvenčním rozsahu od 20 do 200 kHz. Významný vliv na měřené spektrum má kontaktování vysílače, vzorku a senzoru. V našem případě jsme dosáhli nejlepších výsledků při kontaktování včelím voskem, tenkou vrstvou vytvořenou po zahřátí včelího vosku nad teplotu tání a následném ochlazení. Nedokonalé kontaktování může způsobit, změnu součinitele tlumení celé soustavy.

Czech abstract

Metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie byla aplikována na analýzu defektů ve vzorcích žuly a migmatitu. Vzorky byly teplotně namáhané s různou intenzitou a délkou teplotního zatěžovaní. V důsledku vzniku strukturních defektů roste útlum ultrazvukového vlnění, takže šířka rezonanční křivky se zvětšuje. Teplotní namáhání vzorků žuly a migmatitu vede k výraznému zvýšení amplitudy třetí harmonické až při zvýšení teplotního namáhání nad teplotu 200 C. Předpokládáme, že při této teplotě již dochází ke vzniku strukturních defektů. Při žíhání vzorku při teplotě 1000 C po dobu 10 minut vzroste amplituda třetí harmonické asi 3x ve srovnání s amplitudou třetí harmonické při teplotním namáhání při 350 C po dobu 1 hodiny. Na těchto vzorcích dochází též k silnému útlumu ultrazvukového vlnění a proto je nutné provádět měření v nízkofrekvenčním rozsahu od 20 do 200 kHz. Významný vliv na měřené spektrum má kontaktování vysílače, vzorku a senzoru. V našem případě jsme dosáhli nejlepších výsledků při kontaktování včelím voskem, tenkou vrstvou vytvořenou po zahřátí včelího vosku nad teplotu tání a následném ochlazení. Nedokonalé kontaktování může způsobit, změnu součinitele tlumení celé soustavy.

BibTex


@inproceedings{BUT30944,
 author="Štěpán {Hefner} and Josef {Šikula}",
 title="Nelineneární ultrazvuková spektroskopie horninových vzorků",
 annote="Metoda nelineární ultrazvukové spektroskopie byla aplikována na analýzu defektů ve vzorcích žuly a migmatitu. Vzorky byly teplotně namáhané s různou intenzitou a délkou teplotního zatěžovaní. V důsledku vzniku strukturních defektů roste útlum ultrazvukového vlnění, takže šířka rezonanční křivky se zvětšuje. Teplotní namáhání vzorků žuly a migmatitu vede k výraznému zvýšení amplitudy třetí harmonické až při zvýšení teplotního namáhání nad teplotu 200 C. Předpokládáme, že při této teplotě již dochází ke vzniku strukturních defektů. Při žíhání vzorku při teplotě 1000 C po dobu 10 minut vzroste amplituda třetí harmonické asi 3x ve srovnání s amplitudou třetí harmonické při teplotním namáhání při 350 C po dobu 1 hodiny. Na těchto vzorcích dochází též k silnému útlumu ultrazvukového vlnění a proto je nutné provádět měření v nízkofrekvenčním rozsahu od 20 do 200 kHz. Významný vliv na měřené spektrum má kontaktování vysílače, vzorku a senzoru. V našem případě jsme dosáhli nejlepších výsledků při kontaktování včelím voskem, tenkou vrstvou vytvořenou po zahřátí včelího vosku nad teplotu tání a následném ochlazení. Nedokonalé kontaktování může způsobit, změnu součinitele tlumení celé soustavy.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="Workshop NDT 2006, Non-destructive Testing in Engineering Practise",
 chapter="30944",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2006",
 month="november",
 pages="21--26",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}