Publication detail

Portálová podpora Národního onkologického programu

Original Title

Portálová podpora Národního onkologického programu

Czech Title

Portálová podpora Národního onkologického programu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje vývoj komunikačního portálu NOP On-line (Národní onkologický program on-line). Portál je vytvářen na principech třívrstvé architektury. Základem je datová vrstva obsahující databázi komplexních onkologických center, která skrze portál komunikují. Unikátní datovou strukturu představuje parametrická dokumentace pacienta. Dále jsou popsány jednotlivé komunikační funkce, jež jsou do porálu postupně přidávány v podobě samostatných modulů.

Czech abstract

Příspěvek popisuje vývoj komunikačního portálu NOP On-line (Národní onkologický program on-line). Portál je vytvářen na principech třívrstvé architektury. Základem je datová vrstva obsahující databázi komplexních onkologických center, která skrze portál komunikují. Unikátní datovou strukturu představuje parametrická dokumentace pacienta. Dále jsou popsány jednotlivé komunikační funkce, jež jsou do porálu postupně přidávány v podobě samostatných modulů.

BibTex


@inproceedings{BUT30076,
 author="Jana {Sedláčková} and Jaroslav {Ráček}",
 title="Portálová podpora Národního onkologického programu",
 annote="Příspěvek popisuje vývoj komunikačního portálu NOP On-line (Národní onkologický
program on-line). Portál je vytvářen na principech třívrstvé architektury.
Základem je datová vrstva obsahující databázi komplexních onkologických center,
která skrze portál komunikují. Unikátní datovou strukturu představuje
parametrická dokumentace pacienta. Dále jsou popsány jednotlivé komunikační
funkce, jež jsou do porálu postupně přidávány v podobě samostatných modulů.",
 address="Česká společnost pro systémovou integraci",
 booktitle="Tvorba software 2007",
 chapter="30076",
 institution="Česká společnost pro systémovou integraci",
 year="2007",
 month="june",
 pages="174--179",
 publisher="Česká společnost pro systémovou integraci",
 type="conference paper"
}