Publication detail

Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET

Original Title

Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET

Czech Title

Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá využitím metody PET (Positron Emission Tomography) pro výzkum depozice částic v modelu lidských plic. Byl použit aerosol značkovaný pozitronovým zářičem 18F. Měření probíhalo v netransparentním silikonovém modelu plic se třemi generacemi větvení při stacionárním režimu dýchání. Výsledkem měření je informace o míře depozice aerosolu v jednotlivých částech modelu plic a též o některých aspektech použití metody PET.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá využitím metody PET (Positron Emission Tomography) pro výzkum depozice částic v modelu lidských plic. Byl použit aerosol značkovaný pozitronovým zářičem 18F. Měření probíhalo v netransparentním silikonovém modelu plic se třemi generacemi větvení při stacionárním režimu dýchání. Výsledkem měření je informace o míře depozice aerosolu v jednotlivých částech modelu plic a též o některých aspektech použití metody PET.

BibTex


@inproceedings{BUT30016,
  author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Uwe {Hampel} and Ralf {Bergmann}",
  title="Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET",
  annote="Příspěvek se zabývá využitím metody PET (Positron Emission Tomography) pro výzkum depozice částic v modelu lidských plic. Byl použit aerosol značkovaný pozitronovým zářičem 18F. Měření probíhalo v netransparentním silikonovém modelu plic se třemi generacemi větvení při stacionárním režimu dýchání. Výsledkem měření je informace o míře depozice aerosolu v jednotlivých částech modelu plic a též o některých aspektech použití metody PET.",
  booktitle="Colloquium Fluid Dynamics 2008 Proceedings",
  chapter="30016",
  howpublished="print",
  year="2008",
  month="october",
  pages="31--32",
  type="conference paper"
}