Publication detail

Charakterizace solárních článků s využitím vyzařování ze závěrně polarizovaných pn přechodů

Original Title

Charakterizace solárních článků s využitím vyzařování ze závěrně polarizovaných pn přechodů

Czech Title

Charakterizace solárních článků s využitím vyzařování ze závěrně polarizovaných pn přechodů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se experimentálně zabývá problematikou lokálního vyzařování ze závěrně polarizovaných monokrystalických křemíkových solárních článků. Místa na povrchu článků, ze kterých dochází k lokálnímu vyzařování, jsou pravděpodobné defekty. U vzorků bylo pozorováno vyzařování z hran jednak lokální, ale i celistvé. V článku je popsána metoda charakterizace a jsou ukázány některé dosažené výsledky charakterizace několika skupin vzorků. Ze získaných výsledků je patrné, že metoda by mohla být perspektivní nedestruktivní charakterizační technikou defektů. Podstata defektů je hledána v rámci dlouhodobého výzkumu, ale není diskutována v tomto článku.

Czech abstract

Příspěvek se experimentálně zabývá problematikou lokálního vyzařování ze závěrně polarizovaných monokrystalických křemíkových solárních článků. Místa na povrchu článků, ze kterých dochází k lokálnímu vyzařování, jsou pravděpodobné defekty. U vzorků bylo pozorováno vyzařování z hran jednak lokální, ale i celistvé. V článku je popsána metoda charakterizace a jsou ukázány některé dosažené výsledky charakterizace několika skupin vzorků. Ze získaných výsledků je patrné, že metoda by mohla být perspektivní nedestruktivní charakterizační technikou defektů. Podstata defektů je hledána v rámci dlouhodobého výzkumu, ale není diskutována v tomto článku.

BibTex


@inproceedings{BUT29733,
 author="Pavel {Škarvada} and Pavel {Tománek}",
 title="Charakterizace solárních článků s využitím vyzařování ze závěrně polarizovaných pn přechodů",
 annote="Příspěvek se experimentálně zabývá problematikou lokálního vyzařování ze závěrně polarizovaných monokrystalických křemíkových solárních článků. Místa na povrchu článků, ze kterých dochází k lokálnímu vyzařování, jsou pravděpodobné defekty. U vzorků bylo pozorováno vyzařování z hran jednak lokální, ale i celistvé. V článku je popsána metoda charakterizace a jsou ukázány některé dosažené výsledky charakterizace několika skupin vzorků. Ze získaných výsledků je patrné, že metoda by mohla být perspektivní nedestruktivní charakterizační technikou defektů. Podstata defektů je hledána v rámci dlouhodobého výzkumu, ale není diskutována v tomto článku.",
 address="VUT v Brně FEKT",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Králíky 2009",
 chapter="29733",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně FEKT",
 year="2009",
 month="august",
 pages="269--272",
 publisher="VUT v Brně FEKT",
 type="conference paper"
}